معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

0 22

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز دارای هفت معاونت، نه دانشکده، سیزده مرکز تحقیقاتی، دوازده مرکز آموزشی و درمانی، نوزده  شبکه بهداشتی و درمانی و مرکز بهداشت شهرستان ، سیزده بیمارستان درمانی می­باشد.

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز:
مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز:

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات کاربردی علوم دارویی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات سل و بیماری‌های ریوی، مرکز تحقیقات ریز فناوری دارویی (نانو تکنولوژی)، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، مرکز تحقیقات علوم تغذیه، مرکز تحقیقات قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مرکز تحقیقات سلامت زنان، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، مرکز تحقیقات ایمونولوژیک.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.