معرفی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

0 10

در سال 1313 پیشنهاد تأسیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور ثبت و در سال 1318 با آن موافقت شد.

اما ابتدا و قبل از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آموزشگاه عالی بهداری در مشهد افتتاح شد.

پس از موفقیت این آموزشگاه در فعالیت های علمی و خدماتی در حوزه پزشکی در سال 1326، هیأت دولت با تأسیس دانشگاه در مشهد موافقت کرد و اساسنامه این دانشگاه که شامل دانشکده‌های پزشکی، ادبیات وعلوم معقول و منقول (الهیات و معارف اسلامی) بود را تصویب کرد.

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

در سال 1328 آموزشگاه عالی بهداری منحل شد و دانشکده پزشکی به جذب دانشجو پرداخت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات کلی در بافت وزارتخانه‌ها، در سال ۱۳۶۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و علوم وابسته به آن از وزارت علوم و آموزش عالی منفک شد و با وزارت بهداری تواماً تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار خود ادامه داد.

دانشگاه مشهد نیز به تبع آن به تدریج به دو موسسه مستقل به نام‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد ودانشگاه فردوسی مشهد شناخته شد که هر یک با مدیریت جداگانه اداره می‌گردد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن ۷ معاونت و ۱۸ شبکه بهداشت و درمان، ۸ دانشکده، ۲۸ بیمارستان و ۱۶ مرکز تحقیقاتی (۴ مرکز مصوب وزارت و ۱۲ مرکز مصوب دانشگاه) و به طور کلی از حیث گستره وسیع ارائه خدمات بهداشتی درمانی، یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور به شمار می‌رود.

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.