معرفی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

0 9

در سال 1369، بر اساس مصوبه سی و هفتمین نشست شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی مراغه تأسیس شد.

با پذیرش 30 نفر دانشجوی رشته کارشناسی پیوسته پرستاری فعالیت خود را آغاز کرد.

از سال 1385 استقلال مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی مراغه تصویب شد. در سال 1389،  بودجه مستقل برای این دانشکده منظور گردید و با نه رشته و متجاوز از 550 نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.

یک دانشکده پرستاری و مامایی، دو بیمارستان و یک بیمارستان در حال ساخت، چهارده مرکز بهداشتی درمانی، سه پایگاه بهداشتی، هفتادو دو خانه بهداشت، یک آموزشکده بهورزی، یک باب آزمایشگاه تشخیص طبی و سه  پایگاه اورژانس  115، زیرمجموعه این دانشگاه می­باشد.

دانشکده ها و رشته ها:

دانشگاه علوم پزشکی مراغه شامل یک دانشکده با عنوان دانشکده پرستاری می باشد که رشته های پرستاری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی و اطاق عمل در مقطع کارشناسی و فوریت­های پزشکی، بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری­ها در مقطع کاردانی در این دانشکده تدریس می­ گردد.

مراکز آموزشی و درمان:
  • بیمارستان شهید بهشتی
  • بیمارستان امیرالمومنین
  • بیمارستان بوعلی سینا

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.