معرفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

0 20

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اوایل دهه 60، به عنوان مدرسه عالی پرستاری خرم آباد تنها به ارائه رشته پرستاری در مقطع کاردانی می­ پرداخت.

اما از سال 1366، با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، پرستاری به دانشکده پرستاری ارتقا یافت.

از سال 1370، دانشکده پزشکی شروع  به پذیرش در رشته پزشکی نمود و از سال 1372 به صورت رسمی دانشکده پزشکی راه ­اندازی شد.

از سال 1390 دانشگاه علوم پزشکی لرستان اقدام به پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری های داخلی نموده است.

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه سلامت مشغول فعالیت می باشد و معاونت­های بهداشتی، درمان، غذا و دارو، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، تحقیقات و فناوری و توسعه مدیریت و منابع نیز هر کدام به امور مرتبط به حوزه خود می پردازند.

تعداد چهارده بیمارستان با 1440 تخت فعال در سطح استان تحت پوشش این دانشگاه می ­باشد که از میان آن­ها، بیمارستان شهدای عشایر، شهید مدنی، خیریه عسلی و اعصاب و روان به عنوان مراکز آموزشی درمانی مشغول فعالیت هستند.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تحت پوشش داشتن پنجاه و دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جاده ای، یازده شبکه بهداشت و درمان در سطح استان، ششصد و سی وشش خانه بهداشت فعال، هفتاد و سه مرکز بهداشتی درمانی شهری فعال، هفتاد و پنج مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال، چهل و دو پایگاه بهداشتی فعال و یازده مرکز مشاوره به مردم استان ارائه خدمت می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.