دانشگاه علوم پزشکی کردستان

0 22

در سال 1365، دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان مجموعه آموزشی پژوهشی سازمان منطقه ‏ای بهداشت و درمان استان کردستان تأسیس شد.

از بهمن سال 1365 آموزشکده پزشکی و پیراپزشکی اقدام به پذیرش رشته های پرستاری، علوم آزمایشگاهی نمودند.

رشته­ های مامایی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری­ها، بهداشت محیط در سال های بعد ارائه شدند و در سال 1368، مجوز تأسیس دانشکده علوم پزشکی دراستان صادر شد.

در سال 1371، دانشگاه علوم پزشکی کردستان به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ارتقاء یافت. از آن زمان به عنوان متولی تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه استان  کردستان شناخته می ­شود.

هشت شبکه بهداشت و درمان، دو مرکز بهداشت توسعه مدیریت منابع، دوازده بیمارستان و مرکز پزشکی و آموزشی درمانی تحت پوشش این دانشگاه به مردم خدمات پزشکی و درمانی ارائه می­ کنند.

دانشکده های بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی هرساله اقدام به پذیرش دوازده رشته تربیت دستیار در رشته های داخلی، زنان و اطفال، روانپزشکی و دکترای تخصصی بهداشت محیط و سلولی مولکولی می نماید.

همچنین در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های بهداشت محیط، ایمونولوژی ، میکروبیولوژی می­ نمایند.

رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان :
رشته
مقطع تحصیلی
پزشکیدکترای حرفه‏ای
کودکاندکترای تخصصی - بالینی
زنان و زایماندکترای تخصصی - بالینی
داخلیدکترای تخصصی - بالینی
جراحیدکترای تخصصی - بالینی
روانپزشکیدکترای تخصصی - بالینی
بیهوشیدکترای تخصصی - بالینی
طب اوژانسدکترای تخصصی - بالینی
سلولی مولکولیدکترای تخصصی Ph.D
میکروبیولوژیکارشناسی ارشد
علوم تشریحکارشناسی ارشد
اپیدمیولو‍‍ژیکارشناسی ارشد
اپیدمیولوژیکارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.