معرفی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

0 14

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، همانند اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده است.

در حقیقت ، 5 سال بعد یعنی در سال1362، سازمان منطقه‌ای بهداری استان هرمزگان به تأسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان مبادرت ورزید و سه سال بعد یعنی در بهمن سال 1365 با نظر وزیر بهداشت وقت به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام داد و با  پذیرش 98 دانشجو در رشته‌های پرستاری و مامایی به فعالیت علمی خود ادامه داد.

رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شامل موارد زیر میباشد که البته در پایان نیز در جدول آمده است.

در ادامه تلاش مسئولان وقت دانشگاه و استان هرمزگان  دانشکده پزشکی بندر عباس نیز در در همین سال تأسیس گردید و فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 140 دانشجوی پزشکی آغاز نمود.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با برخورداری از تجهیزات نوین، فضای مناسب، نیروی انسانی کارآمد موجب گردیده است این دانشگاه بتواند در تربیت علمی دانشجویان درحیطه علوم پزشکی و ارائه طیف وسیعی از خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استان همزگان به موفقیت چشمگیری دست یابد.

سایت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

رشته های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شرح زیر است:
مقطع
رشته
دانشکده متولی
دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی
دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی
دکتری تخصصیداخلیپزشکی
دکتری تخصصیکودکانپزشکی
دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی
دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی
کارشناسیپرستاریپیراپزشکی
کارشناسی ناپیوستهپرستاریپیراپزشکی
کارشناسی ناپیوستهماماییپیراپزشکی
کارشناسی ناپیوستهحشره‌شناسیآموزشکده بهداشت
کاردانیماماییپیراپزشکی
کاردانیهوشبریپیراپزشکی
کاردانیاتاق عملپیراپزشکی
کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی
کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی
کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی
کاردانیبهداشت محیطآموزشکده بهداشت
کاردانیبهداشت خانوادهآموزشکده بهداشت
کاردانیمبارزه با بیماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.