منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

0 8

منابع ارشد علوم سیاسی

علوم سیاسی و روابط بین الملل یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است که شامل گرایش های زیر می باشد.

  • رشته علوم سیاسی
  • رشته روابط بین الملل ، رشته روابط بین الملل گرایش دیپلماسی كنترل تسلیحات
  • رشته مطالعات منطقه ای
  • رشته اندیشه سیاسی در اسلام
  • رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی

داوطلبان با انتخاب رشته علوم زمین از گروه علوم پایه در کنکور کارشناسی ارشد می توانند در هریک از گرایش های آن به تحصیل بپردازند.

منابع مربوط به هر یک از این گرایش ها در جدول پایین آمده است.

برای هر یک از گرایش ها، منابع امتحانی دارای ضرایب متفاوتی هستند.

بنابراین داوطلبان گرامی با توجه به گرایش مورد علاقه خود و با توجه به ضرایب دروس منابع ارشد علوم سیاسی که در دفترچه ثبت نام قید شده است، برنامه ریزی لازم را انجام داده تا در آزمون کارشناسی ارشد به موفقیت دست پیدا کنند.

به عبارت بهتر برای قبولی در گرایش موردنظر، دروسی که ضرایب بالاتری در آن گرایش دارند بیشتر مورد توجه قرار دهید و با دقت بیشتری مطالعه کنید.

همچنین این منابع برای متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مفید و قابل استفاده خواهد بود به دلیل اینکه متقاضیان دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند، شرکت می نمایند.

جدول منابع ارشد علوم سیاسی:
عناوین دروس امتحانی
منابع
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه )1 - زبان تخصصی هرمز داورپناه 2 - 504 واژه کاملاً ضروری 3 - فرهنگ روابط بین الملل (جک.سی.پلینو)
مبانی علم سیاست1 - سیاست شناسی ( دکتر قوام ) 2 - بنیادهای علم سیاست ( دکتر عبدالرحمن عالم) 3 - بخش اول (مبانی نظری علم سیاست) آموزش دانش سیاسی (دکتر حسین بشیریه) 4 - سیاست و حکومت جدید (دکتر عبدالرحمن عالم)
جامعه شناسی سیاسی1 - جامعه شناسی سیاسی (دکتر حسین بشیریه) 2 - درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی (دکتر احمد نقیب زاده) 3 - نگرش بر جامعه شناسی سیاسی (ترجمه دکتر ابوالحسنی ) 4 - جامعه شناسی سیاسی معاصر (کیت نش ، ترجمه محمد تقی دلفروز) 5 - جامعه و سیاست، مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ( ترجمه دکتر منوچهر صبوری) 6 - درآمدی بر جامعه شناسی جدید ( دکتر سردارنیا) 7 - روش و نظریه در علوم سیاسی ( بخش سوم) ( امیرمحمد حاجی یوسفی) 8 - مبانی جامعه شناسی سیاسی (ترجمه نیک گوهر)
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی1 - اصول روابط بین الملل (دکتر قاسمی) 2 - روابط بین الملل (نظریه ها و رویکردها) (دکتر قوام) 3 - کلیات روابط بین الملل دکتر فیروزآبادی 4 - اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل (دکتر قوام) 5 - کتاب نظریه های همگرایی منطقه ای و رژیم های بین المللی (دکتر دهقانی فیروزآبادی) 6 - کتاب اصول و روابط بین الملل (الف و ب) دکتر سیف زاده 7 - تحول در نظریه های روابط بین الملل (دکتر مشیرزاده)
اندیشه های سیاسی ( غرب و اسلام )1 - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (الف و ب) (عالم) 2 - تاریخ اندیشه سیاسی در غرب (دکتر طاهری) 3 - اندیشه سیاسی در غرب، قرن بیستم (دکتر صلاحی) 4 - اندیشه سیاسی در قرن بیستم دکتر قادری 5 - اندیشه های سیاسی در قرن بیستم دکتر بشیریه دو جلدی (لیبرالیسم و محافظه کاری و ماکسیسم) 6 - تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام و ایران (قادری) 7 - مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (دکتر سید صادق حقیقت) 8 - نظام سیاسی و دولت در اسلام (فیرحی) 9 - قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام
تحولات سیاسی اجتماعی ایران ( از مشروطیت تا کنون )1 - کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی (یحیی فوزی دوجلدی) 2 - ایران بین دو انقلاب (یرواند آبراهامیان) 3 - تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (دکتر ازغندی) 4 - درآمدی بر جامعه شناسی ایران (دکتر ازغندی) 5 - مقدمه ای بر انقلاب اسلامی(دکتر زیبا کلا م) 6 - اقتصاد سیاسی ایرا ن (کاتوزیان) 7 - تاریخ سیاسی معاصر ایران دو جلدی (جلال الدین مدنی) 8 - نخبگان سیاسی ایران بین 2 انقلاب (دکتر ازغندی) 9 - تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در سال های 1320 تا 1322 (دکتر زیباکلام) 10 - کتاب مقاومت شکننده (جان فوران)
جهان سوم و مسائل آن1 - مسائل سیاسی اقتصادی جهان سوم (دکتر ساعی) 2 - نگاهی نو به امپریالیسم و مسائل آن (دکتر آرانی) 3 - درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی سیاسی جهان سوم (یا کتاب اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی) (دکتر ساعی) 4 - نظریه های امپریالیسم (دکتر ساعی) 5 - توسعه در مکاتب متعارض (دکتر ساعی) 6 - عقلانیت و توسعه یافتگی در ایران (دکتر سریع القلم) 7 - مسائل جهان سوم (ترجمه دکتر ساعی و میرترابی)
نظام های سیاسی تطبیقی1 - سیاست های مقایسه ای (دکتر قوام) 2 - چارچوبی تحلیل برای بررسی سیاست تطبیقی (آلموند، علیرضا طیب) 3 - سیاست شناسی قوام (بخش سیاست مقایسه ای) 4 - چالش های توسعه سیاسی (سید عبدالعلی قوام) 5 - مبانی سیاست تطبیقی (پاتریک اونیل ترجمه سعید میرترابی)
حقوق بین الملل عمومی1 - حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 2 - بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر موسی زاده 3 - حقوق بین الملل عمومی ربکا والاس، ترجمه و تحقیق از دکترسیدقاسم زمانی 4 - حقوق معاهدات بین المللی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 5 - حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سیدقاسم زمانی 6 - عهدنامه معاهدات بین المللی وین 1969 7 - منشور سازمان ملل متحد 8 - اعلامیه جهانی حقوق بشر 9 - اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 10 - طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولتها 11 - کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 12 - حقوق مخاصمات مسلحانه دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی 13 - حقوق بین الملل هوایی دکتر منصور جباری قره باغ 14 - قطعنامه های مهم شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد 15 - حقوق بین الملل دریاها دکتر فرهاد طلایی 16 - عهدنامه حقوق کنسولی 1963 و دیپلماتیک وین 1961
سازمان های بین المللی1 - حقوق سازما ن های بین المللی (دکتر بیگ زاده) 2 - سازما ن های بین المللی (دکتر موسی زاده) 3 - سازمان های بین الملل (دکتری آقایی) 4 - نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی دکتر آقایی
تاریخ روابط بین الملل1 - تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل (دکتر احمد نقیب زاده) 2 - تاریخ روابط بین الملل (دکتر بزرگمهری)
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز1 - تاریخ روابط خارجی ایران (هوشنگ مهدوی) 2 - تاریخ روابط خارجی ایران (دکتر ازغندی) 3 - سیاست خارجی ایران، چارچوبها و جهت گیریها (دکتر ازغندی) 4 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر فیروزآبادی) 5 - سیاست خارجی ایران (دکتر رمضانی) 6 - سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دکتر ازغندی) 7 - اتحادیه اروپایی (دکتر سعید خالوزاده) (فقط بخش 6 کتاب).
روش پژوهش1 - پژوهش در علوم سیاسی (دکتر سید امامی) 2 - روش تحقیق در علوم سیاسی (دکتر ابوالقاسم طاهری) 3 - نظریه و روش در علوم سیاسی (دیوید مارش و جری استوکرترجمه امیر محمد حاجی یوسفی) 4 - رهیافت و روش در علوم سیاسی (دکتر منوچهری) 5 - روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل (دکتر سریع القلم)
سیاست و حکومت منطقه مرتبط ( آسیای مرکزی و قفقاز ، آمریکای شمالی ، اروپا ، خاورمیانه و شمال آفریقا )1 - سیاست و حکومت در اروپا (دکتر نقیب زاده) 2 - اتحادیه اروپا (دکتر نقیب زاده ) 3 - سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا (محمد امجد) 4 - سیاست و حکومت در آسیای مرکزی (الهه کولایی) 5 - سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی (الهه کولایی) 6 - ریشه های بحران در خاورمیانه (دکتراحمدی) 7 - جنبش های معاصر (دکتر احمدی)

مشاوران مجرب مرکز مشاوره تحصیلی بهگام با مشاوره و برنامه ریزی، تدریس خصوصی و برگزاری کلاس های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی، راه دشوار رسیدن به دانشگاه را برای دواطلبان آسان می کنند.

برای ارتباط تلفنی با مشاوران و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.