منابع کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

0 18

منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی یکی از رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است و شامل گرایش های زیر می باشد:

  • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
  • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
  • رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش های ویرایش و نگارش ، ادبیات روایی ، آموزش زبان فارسی ، ادبیات عامه ، ادبیات تطبیقی ، نظریه و نقد ادبی و ادبیات معاصر

داوطلبان با انتخاب رشته زبان و ادبیات فارسی از گروه علوم انسانی در کنکور کارشناسی ارشد می توانند در هریک از گرایش های آن به تحصیل بپردازند. منابع مربوط به هر یک از این گرایش ها در جدول پایین آمده است. برای هر یک از گرایش ها، منابع امتحانی دارای ضرایب متفاوتی هستند، بنابراین داوطلبان گرامی با توجه به گرایش مورد علاقه خود و با توجه به ضرایب دروس که در دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد قید شده است، برنامه ریزی لازم را انجام داده تا در آزمون کارشناسی ارشد به موفقیت دست پیدا کنند. به عبارت بهتر برای قبولی در گرایش موردنظر، دروسی که ضرایب بالاتری در آن گرایش دارند بیشتر مورد توجه قرار دهید و با دقت بیشتری مطالعه کنید. همچنین منابع کنکور ارشد زبان و ادبیات فارسی ذکر شده در جدول پایین برای متقاضیان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مفید و قابل استفاده خواهد بود به دلیل اینکه متقاضیان دانشگاه آزاد نیز در همان آزمون جامعی که سازمان سنجش برگزار می کند، شرکت می نمایند.

جدول منابع ارشد زبان و ادبیات فارسی

[Forwarded from Hosein Ghabileh]

عناوین دروس امتحانی
منابع
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی
نظم فارسی1 - شاهنامه (جلد 1) چاپ مسکو یا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسی جلد اول با شرح و توضیح جوینی، بهین نامه باستان از دکتر جعفر یاحقی ، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفندیار مثنوي (دفتر اول) به تصحیح نیکلسن، با استفاده از توضیحات دکتر شعار انوری و یا توضیحات دکتر منصور رستگار فسایی 2 - مخزن الاسرار نظامی، بوستان سعدی، با شرح و توضیح دکتر خزائلی غزلیات حافظ، شرح دکتر خطیب رهبر، حافظ نامه بها ءالدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهی، مجموعه مقالات دکتر داد درباره حافظ « مجموعه مقالات » نشر دانش درباره حافظ 3 - حدیقه و دیوان سنایی، منطق الطیر عطار (چاپ دکتر مشکور، دکتر گوهرین)، گزیده منطق الطیر و شیخ صنعان هر دو شاهکارهای ادب فارسی، مثنوی، دفتر اول؛ شرح مثنوی شریف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دکتر سید جعفر شهیدی، احادیث مثنوی « فروزانفر » و « آیات مثنوی » درگاهی از نشر امیرکبیر، قصاید خاقانی، گزیده خاقانی از دکتر ضیاءالدین سجادی ، « شرح مشکلات اشعار خاقانی » ، اثر مرحوم سجادی، کتاب برگزیده متون مصنوع و مزین فارسی اثر دکتر اسماعیل حاکمی، مقدمه کتاب و نمونه های منتخب از کلیله و دمنه، مرزبان نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت های متون مصنوع اثر دکتر مدبری، برای رفع دشواری ها و مشکلات فنی و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسی اثر مرحوم دکتر محمد معین به ویژه بخش دوم، نیمه دوم ج 4 برای معانی ترکیبات عربی مستعمل در متون فارسی استفاده شود. 4 - قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی 5 - سیاست نامه دکتر شعار 6 - سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق 7 - کتاب بوستان سعدی، غلامحسین یوسفی 8 - کتاب تحلیل اشعار ناصرخسرو ، دکتر محقق 9 - مثنوی معنوی دفتر اول، دکتر استعلامی و کریم زمانی
نثر فارسی1 - تاریخ بیهقی، گلستان سعدی کلیله و دمنه، چهار مقاله نظامی عروضی تاریخ جهانگشای جوینی ( جلد اول ) ، مرزبان نامه (نیمه اول کتا ب) مرصادالعباد، تاریخ بیهقی؛ گزینه تاریخ بیهقی " دبیر سیاقی، نرگس روان پور، خطیب رهبر با استفاده از کتاب آقاي منوچهر دانش پژوه"، 2 - کلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوي، با تأکید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت و در تجزیه و ترکیب و اعراب گذاری چهار مقاله به تصحیح دکتر محمد معین (مقدمه، باب بیری و شاعری)، 3 - مرزبان نامه، به ویژه باب چهارم، جهانگشای جوینی، جلد اول با استفاده از گزیده دکتر شعار، گزیده دکتر یداله شکری از مجموعه شاهکارهای ادب فارسی، گزیده دکتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشکلات جهانگشا از دکتر خاتمی، با تأکید بر لغات مفعولی و دقت در عبارات عربی گلستان به کوشش دکتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر، با تأکید بر اشعار عربی، آیات و امثال 4 - سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق 5 - قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر
کلیات مسائل ادبیدستور: دستور زبان فارسی 2، تألیف دکتر حسن انوری، دکتر حسن احمدی گیوی تاریخ ادبیات: تاریخ ادبیات ایران، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی، از صبا تا نیما یحیی آیین پور بدیع: نگاهی تازه به بدیع، دکتر سیروس شمیسا بیان: بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا - معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل معانی : بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا قافیه و عروض: آشنایی با عروض و قافیه، دکتر سیروس شمیسا سبک شناسی: سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر، دکتر سیروس شمیسا نگارش و ویرایش: نگارش و ویراش، سمیعی گیلانی منابع تکمیلی:1 - دستور دکتر خیا م پور، دستور تاریخی مختصر زبان فارسی دکتر محسن ابوالقاسمی 2 - فنون بلاغت و صناعات ادبی 3 - شناخت شعر دکتر شاه حسینی 4 - سبک شناسی ملک الشعرای بهار 5 - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی
عربی1 - مجانی الحدیثه (لوئیس اب شیخو) 2 - نهج البلاغه 3 - مبادی العربیه جلد 4 (رشید شرتونی) 4 - قرآن کریم (جز سی ام) 5 - جواهرالادب، سید هاشمی 6 - فن ترجمه، یحیی معروف 7 - فن ترجمه، رضا ناظمیان 8 - مضامین مشترك در فارسی و عربی، محمد دامادی انتشارات دانشگاه تهران
ادبیات انقلاب اسلامی1 - درآمدی بر ادبیات داستان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فریدون اکبری 2 - کتاب نقد و تحلیل ادبیات انقلاب اسلامی 3 - بخش اول شعر، فریدون اکبری 4 - شعر انقلاب اسلامی، دکتر صابر امامی 5 - شعر مقاومت و دفاع مقدس، افسانه شیرشاهی 6 - نثر نوین فارسی، حسن کامشاد 7 - ادوار نثر فارسی، هرمز رحیمیان
تاریخ اسلام1 - تاریخ پیامبر اسلام، ابراهیم آیتی 2 - تاریخ اسلام، علی اکبر فیاض 3 - تاریخ تحلیلی اسلام، سید جعفر شهیدی 4 - تاریخ صدر اسلام، غلام حسین زرگری نژاد 5 - تاریخ ایران اسلامی دفتر اول از پیدایش اسلام تا ایران اسلامی از رسول جعفریان 6 - سلسله های اسلامی، کلیفورد باسورث ترجمه فریدون بدره ای 7 - تاریخ ملل و دول اسلامی، کارل بروکلمان ترجمه هادی جزایری 8 - تاریخ سیاسی اسلامی، حسن ابراهیم حسن
کلیات ادبیات کودک و نوجوان۱- کتاب مبانی ادبیات کودک و نوجوان: ویژه ادبیات دینی، تالیف محمود حکیمی و مهدی کاموس، انتشارات آرون ۲- کتاب ادبیات کودک و نوجوان، تالیف فرامرز نعمت اللهی، انتشارات موسسه فرهنگی مدرسه برهان. ۳- کتاب ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان، تالیف صوفیا محمودی آسیم، انتشارات فرهنگ نشر نو.۴- کتاب تاریخ ادبیات دینی کودک و نوجوان، تالیف سیدعلی کاشفی خوانساری، انتشارات حوا. ۵- کتاب تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران، تالیف آسیه ذبیح نیاعمران و حسین بردخونی، انتشارات آرتا کاوا. ۶- کتاب تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در جهان، تالیف آسیه ذبیح نیاعمران و حسین یگانه مهر، انتشارات هومان.۷- کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان همراه با نقد و تحلیل نمونه های شعر و قصه، تالیف حسین قاسم پورمقدم، فریدون اکبری شلدره ای و منصور یارویسی، انتشارات آیندگان.

مشاوران مجرب مرکز مشاوره تحصیلی بهگام با مشاوره و برنامه ریزی، تدریس خصوصی و برگزاری کلاس های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی، راه دشوار رسیدن به دانشگاه را برای دواطلبان آسان می کنند.

برای ارتباط تلفنی با مشاوران و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.