راهنمای کامل رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

0 76

معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

امروزه حمل و نقل ریلی در کشور ایران پیشرفت های چشمگیری داشته است و طرح های مختلفی جهت حمل و نقل ریلی درون شهری و بین شهری در حال اجرا می باشد.

انجام چنین طرحهای کشوری و شهری نیازمند متخصصانی که وظیفه مدیریت‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌، امكانات‌ و تأسیسات‌ شبكه‌ راه‌آهن‌ و تجهیزات‌ متحرك‌ ریلی‌ را برعهده گیرند.

از این رو، رشته ی مهندسی‌ حمل و نقل ریلی جهت تربیت این نیروهای متخصص تأسیس گردیده است. مهندسین حمل و نقل ریلی‌ می توانند در تدوین و طراحی خطوط راه آهن نقش آفرینی کنند.

همچنین پس از طراحی خطوط راه آهن و در اجرای این طرح ها نیز نیاز به حضور این متخصصان احساس می گردد.

در تدوین طرح های خطوط راه آهن یک مهندس‌ حمل و نقل ریلی‌ به پیش بینی حجم‌ مسافر و كالایی‌ كه‌ در خط‌ مورد نظر جا به‌ جا خواهد شد می پردازد و به صرفه بودن راه اندازی این خطوط را بررسی می کند. در مرحله‌ بعد برنامه‌ریزی‌ حركت‌ قطارها جهت به حداقل رساندن تأخیر زمانی‌ قطارها و کاستن از هزینه‌های‌ راه‌آهن‌ در حیطه وظایف این مهندسان قرار دارد.

از این رو، مهندسان حمل و نقل ریلی‌، در بخش‌ نرم‌افزاری‌ راه‌آهن‌ مشغول انجام وظیفه می شوند و به همین دلیل نقش بسزایی در پیشبرد اهداف حمل و نقل ریلی خواهند داشت.

این رشته وجوه اشتراک فراوانی با رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌ها دارد و حدود 120 واحد آن با رشته مهندسی صنایع مشترك است.

درنهایت، می توان گفت تربیت متخصصانی كه بتوانند با بهره‌گیری از روش‌های سیستماتیك و مدل‌های ریاضی، مدیریت صنعت راه‌آهن را بر عهده بگیرند از اهداف مهم این رشته دانشگاهی می باشد.

توانایی‌های‌ لازم برای تحصیل در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی

 

توجه به عوامل و فاکتورهای انسانی به جای فاکتورهای تکنولوژیکی در صنایع، از ویژگی های این رشته دانشگاهی است و به همین دلیل، دانشجویانی که در این رشته تحصیل می کنند باید به علوم انسانی و به ویژه جامعه شناسی علاقه مند باشند.

درحقیقت، این رشته به دنبال پیوند تکنولوژی با زندگی انسان است و در پی یک راه مناسب جهت بیشترین بهره انسانی از آن می باشد.

موقعیت شغلی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در ایران

مهندسان حمل و نقل ریلی مانند مهندسان ماشین‌های ریلی در بازار کار جذب خواهند شد، اما با توجه به اشتراک دروس این رشته با مهندسی صنایع، دانش آموختگان مهندسی حمل ونقل ریلی می توانند علاوه بر صنعت راه‌آهن، در بازار کار مربوط به مهندسی صنایع را نیز جذب شوند.

برای قبولی در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی چه رتبه ای نیاز است؟

  • مشاهده رتبه قبول شدگان رشته مهندسی حمل و نقل ریلی در سال 96

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.