مرور رده

رشته های علوم انسانی در کنکور سراسری

راهنمای کامل رشته علوم اقتصادی

معرفی رشته علوم اقتصادی به زبان بسیار ساده و مختصر و مفید می‌توان گفت که علم اقتصاد، علمی است که تخصیص بهینه‌ی منابع اندک و محدود را مورد مطالعه قرارمی‌دهد و علل شکل گیری، توزیع و پراکندگی، رواج و یا کاهش و ناپدید شدن بنگاه‌ها وفعالیت‌های اقتصادی و تجاری و نیز عوامل موثر بر آنها را بررسی می‌کند. به عنوان مثال برای روشن شدن مطلب می‌توان گفت علم اقتصاد به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا مشاغلی که در گذشته رونق داشته اند (مانند حلبی سازی و چینی بند زنی و...) اکنون یا دیده نمی‌شوند و یا کمتر به چشم می آیند و در مقابل چطور و…