راهنمای کامل رشته زبان و ادبیات فارسی

0 121

معرفی رشته زبان و ادبیات فارسی

تمدن ایران با شاعران و نویسندگانش در جهان شهرت دارد. سعدی، فردوسی و بسیاری از شاعران در تمام جهان از شهرت بالایی برخوردارند. اما بسیاری معتقدند که شعر و شاعری برای دوران صلح و صفا و آرامش است. جهانی که پر از هیاهو و قال و قیل است ، جایی برای سرودن شعر نمی ماند. اما به نظر می رسد این سخن نمی تواند صحیح باشد. چرا که ادبیات به عنوان یکی از راه های تفکر در نزد اندیشمندان مطرح بوده است و میدانیم که در دوران اختناق و سیاهی هر ملتی این ادبیات بوده است، که به کمک مردمان هر سرزمین آمده است.

شاعران از زبان کنایه و استعاره استفاده می کنند تا بتوانند وقایع جامعه را به تصویر بکشند. بنابراین، شعر یا داستان می تواند به خوبی تصویر گذشته و هر دورهای را برای ما نمایان سازد تا از رهگذر آن به شرایط اجتماعی هر سرزمین و ملتی پی ببریم.

امروزه، ادبیات ایران و جهان تحول های عظیمی را از سر گذرانده است و متخصصان این رشته با دید متفاوتی به ادبیات می نگرند.

با گسترش دامنه ادبیات‌ فارسی‌، پیش‌بینی‌ می‌شود بتوان‌ ده‌ گرایش‌ برای‌ آموزش‌ ادبیات‌ فارسی‌ تدوین‌ کرد. ‌ دانشجویان این رشته دروس‌ عمومی‌ ادبیات‌ را در دوسال مطالعه می کنند و پس از آن به مطالعه یکی‌ از گرایش‌های‌ علوم‌ بلاغی‌، ادبیات‌ داستانی‌ و گرایش‌های‌ دیگری‌ که‌ می‌توان‌ در این‌ رشته‌ پیش‌ بینی‌ کرد، می پردازند.

رشته ادبیات‌ فارسی‌ دارای دو شاخه‌ اصلی‌ زبان‌ فارسی‌ و ادبیات‌ فارسی‌ است که‌ در بخش‌ زبان‌ فارسی‌ مسایل‌ مربوط‌ به‌ زبان‌ شناسی‌، دستور زبان‌، اصول‌ نگارش‌ و ویرایش‌ و در بخش‌ ادبیات‌؛ سبک‌شناسی‌، نقد ادبی‌، انواع‌ ادبی‌، تاریخ‌ ادبیات‌، صنایع‌ ادبی‌ شامل‌ بدیع‌، معانی‌ و بیان‌ و عروض‌ همچنین‌ متون‌ نظم‌ و نثر کلاسیک‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد.

توانایی‌های‌ لازم برای تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشجویان رشته ادبیات و زبان فارسی باید از خواندن ادبیات لذت ببرد و ساعت ها از خواندن متون ادبی خسته نشود. اگر شما قصد دارید در این رشته ادامه تحصیل دهید، باید بدانید که علاقه به ادبیات حرف اول را می زند. قلم‌ درست‌ و فن بیان یکی دیگر از ویژگی های مهم برای دانشجویان این رشته می باشد.

همچنین‌ دانشجوی‌ رشته زبان و ادبیات فارسی لازم‌ است‌ که‌ حافظه‌ نسبتاً قوی‌ داشته‌ باشد، چون‌ بخش‌ عظیمی‌ از مقولات‌ ادبی‌ را باید به‌ خاطر بسپارد تا در مواقع‌ لازم به‌ آنها دسترسی‌ داشته‌ باشد.

موقعیت‌ شغلی‌ رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران

اگرچه دانش آموختگان این رشته می توانند در آموزش‌ و پرورش‌ استخدام شوند، اما مطبوعات‌ بهترین‌ بستر برای‌ فعالیت‌ فارغ‌التحصیلان‌ ادبیات‌ فارسی‌ است‌. تنظیم‌ و ارائه‌ برنامه‌های‌ ادبی‌ رادیو و تلویزیون‌ و حوزه‌های‌ فرهنگی‌ وزارتخانه‌های‌ مختلف‌ کشور از جمله حوزه هایی است که فارغ‌التحصیل‌ رشته زبان و ادبیات فارسی می تواند در آن مشغول فعالیت شوند.

یک کارشناس ادبیات‌ می‌تواند به عنوان یک‌ نویسنده‌، شاعر یا منتقد در مراکز چاپ‌ و نشر کتاب‌ به‌ عنوان‌ ویراستار و ناظر ادبی‌ در سیر چاپ‌ کتاب‌ حضور داشته‌ باشد. شرکت‌ در تألیف‌ فرهنگ‌های‌ مختلف‌ به‌ عنوان‌ پژوهشگر ادبی‌ و “فیش‌نویس‌ علمی‌” و “انتخابی‌” دایره المعارف‌ها نیز در زمره کار این افراد قرار میگیرد.

درس‌های‌ رشته زبان و ادبیات فارسی در طول‌ تحصیل

دروس‌ پایه

دستور زبان‌، تاریخ‌ زبان‌‌فارسی‌، مرجع‌شناسی‌ و روش‌ تحقیق‌، آیین‌نگارش‌ و ویرایش‌ ، بدیع‌.

دروس‌ اصلی‌

رودکی‌ و منوچهری‌، فرخی‌ و کسایی‌، رستم‌ و سهراب‌، رستم‌ و اسفندیار، قصیده‌های‌ ناصرخسرو، خاقانی‌، مسعود سعد، نظامی‌، مثنوی‌ معنوی‌، منطق‌الطیر، حدیقه‌سنایی‌، بوستان‌ سعدی‌، غزلیات‌ و قصاید سعدی‌، حافظ‌، صائب‌، تاریخ‌ بیهقی‌، سیاست‌نامه‌ و قابوسنامه‌، کشف‌ الاسرار، کلیله‌ و دمنه‌، گلستان‌ سعدی‌، مرصادالعباد، قرائت‌ متون‌ عربی‌، قواعد عربی‌، زبان‌ خارجه‌ تخصصی‌، عروض‌ و قافیه‌، ادبیات‌ معاصر، متون‌ تفسیری‌، آشنایی‌ با علوم‌ قرآنی‌، نقد ادبی‌.

دروس‌ تخصصی

معانی‌ و بیان‌، مبانی‌ عرفان‌ و تصوف‌، تأثیر قرآن‌ و حدیث‌ در ادب‌ فارسی‌، تاریخ‌ ادبیات‌، سبک‌شناسی‌.

برای قبولی در رشته زبان و ادبیات فارسی چه رتبه ای نیاز است؟

  • مشاهده رتبه قبول شدگان رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 96

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.