راهنمای کامل رشته باستان شناسی

0 180

معرفی رشته باستان شناسی

رشته باستان شناسی، دانش بررسی فرهنگ های انسانی از راه بازیابی، مستندسازی و تحلیل بازمانده های مادی بشر، همچون معماری، دست ساخته ها، بازمانده های انسانی و یا پهنه زمین است. هدف نهایی باستان شناسی، روشنگری درباره تاریخ بشر و فراز و فرود شکل گیری تمدن است.

رشته باستان شناسی، با سایر رشته های علوم انسانی نظیر تاریخ، گیتا شناسی، زمین شناسی و مردم شناسی ارتباط تنگاتنگی دارد.

در ایران همپای کاوش های فرنگیان، دانش باستان شناسی نزد معدود دانش آموختگان و فرهیختگان رشته باستان شناسی، بسط و گسترش یافت. در این میان بودند بزرگانی که در تثبیت و ساماندهی مبانی باستان شناسی از یک سو و پژوهش های فراگیر عملی این رشته در ایران سهم بسزایی داشتند.

علم باستان شناسی، ‌علمی است که یک باستان شناس از راه بررسی علمی و آزمایشگاهی و تجزیه و تحلیل مدارک بدست آمده از گذشتگان و پیشینیان وجود یک چیز را از نظر علمی اثبات می کند. باستان شناس، ضمن اثبات فرضیه های تاریخی بزرگترین خدمتی را که انجام می دهد، بر ملا کردن دروغ های تاریخی، خرافات قومی و مذهبی و یا افشای واقعیات تاریخی می باشد.

در حقیقت، رشته باستان شناسی، یکی شعبات انسان شناسی است، که در تصحیح متون تاریخی نقش عمده ای دارد.
با تأسیس دانشگاه تهران و گسترش علوم جدید در ایران، باستان شناسان جوان ایرانی کار پژوهش های دیرین شناسی را ادامه داده و با درک عمیقی که از ایران و جایگاه فرهنگی آن داشتند، دامنه پژوهش ها را گسترش دادند و اینک باستان شناسان ایرانی در همه عرصه ها پیشتاز شناخت علمی فرهنگ و تمدن ایرانی هستند.

توانایی‌های‌ لازم برای تحصیل در رشته باستان شناسی

یک دانشجوی باستان‌شناسی باید به‌ کار در طبیعت‌ علاقه مند بوده و به دنبال کاوش‌ و جستجو و کشف‌ مجهولات‌ و نقاط‌ تاریک‌ تاریخ‌ گذشته‌ باشد. آگاهی و اطلاعات مناسب‌ در زمینه‌ تاریخ‌ و جغرافیای‌ ایران‌ و کشورهای‌ همسایه‌ و تسلط‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ برای‌ دانشجوی‌ این‌ رشته‌ ضروری‌ است‌.

موقیعت شغلی رشته باستان شناسی در ایران

آثار تاریخی در کشور ما، از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. ثبت نشدن بسیاری از آثار تاریخی و یا حتی آثار کشف نشده و بیکاری دانشجویان رشته باستان شناسی، بیشتر ضعف مدیریت در این رشته را نمایان میسازد.

در حقیقت، اگرچه کشور ایران با تمدن چند هزار ساله خود، ظرفیت های مناسبی برای رشته باستان شناسی در اختیار دارد و می تواند از کارشناسان این رشته در بخش صنعت توریسم استفاده نماید، اما متأسفانه در این زمینه هیچ کار اساسی صورت نگرفته است.

بنابراین، داوطلبانی که علاقه مند هستند، که پس از پایان تحصیل بتوانند به راحتی در جایی مشغول فعالیت شوند و کسب درآمد نمایند، باید به فکر انتخاب این رشته نباشند.‌ چرا که دانش آموختگان این رشته در سطح‌ لیسانس‌ موقعیت‌ کاری‌ محدودی در اختیار دارند. اما اگر فردی باشند که به تاریخ‌، تمدن‌ و فرهنگ‌ کشورشان‌ علاقه دارند، می توانند در این رشته تحصیل کرده و موفق شوند.

درس‌های رشته باستان شناسی در طول‌ تحصیل

دروس‌ پایه‌

تاریخچه‌ علم‌ باستان‌شناسی‌، بررسی‌ تمدن‌های‌ باستانی‌ از نظر قرآن‌ کریم‌، جغرافیای‌ تاریخی‌، اصول‌ و مبانی‌ انسان‌شناسی‌، اسطوره‌شناسی‌، تاریخ‌ هنر از باستان‌ تا آغاز اسلام‌، حفظ‌ آثار باستانی‌، اصول‌ و مبانی‌ باستان‌شناسی‌.

دروس‌ اصلی و تخصصی

استخوان‌شناسی‌، باستان‌شناسی‌ پیش‌ از تاریخ‌ ایران‌، ایران‌ در آغاز شهرنشینی‌، باستان‌شناسی‌ و هنر ایلام‌، باستان‌شناسی‌ ایران‌ در هزاره‌ اول‌ قبل‌ از میلاد، باستان‌شناسی‌ و هنر ماد و هخامنشی‌، باستان‌شناسی‌ اشکانی‌، باستان‌شناسی‌ ساسانی‌، باستان‌ شناسی‌ وهنر اسلامی‌، فلزکاری‌ دوره‌ اسلامی‌، باستان‌شناسی‌ پیش‌ از تاریخ‌ بین‌النهرین‌، هنر و معماری‌ بین‌النهرین‌ در دوران‌ تاریخی‌، باستان‌شناسی‌ مصر باستان‌، باستان‌شناسی‌ و هنر آسیای‌ صغیر، سکه‌شناسی‌، شناخت‌ مهر و تابلت‌، تاریخ‌ هنر نقاشی‌ در ایران‌، هنر یونان‌ و روم‌ باستان‌، حفاظت‌ اشیاء باستانی‌، باستان‌شناسی‌ و هنر سرزمین‌های‌ اسلامی‌، سیر تحول‌ خطوط‌ و خواندن‌ کتیبه‌های‌ اسلامی‌، کتاب‌ آرایی‌، هنر خاور دور، هنر هند باستان‌، خواندن‌ خطوط‌ باستانی‌، تکنیک‌ و هنر سفالگری‌، طراحی‌ و ترسیم‌ مدارک‌ باستانی‌، روش‌ کاوش‌، موزه‌داری‌، کاوش‌ در محل‌، طبقه‌بندی‌ سفال‌، بررسی‌ آثار باستانی‌، خواندن‌ متون‌ باستان‌شناسی‌، باستان‌شناسی‌ و هنر قلمرو غربی‌ اسلامی‌

برای قبولی در رشته باستان شناسی چه رتبه ای نیاز است؟

  • مشاهده رتبه قبول شدگان رشته باستان شناسی در سال 96

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.