رتبه های قبولی رشته کاردانی دامپزشکی در سال 96

برای قبولی در رشته کاردانی دامپزشکی چه رتبه ای نیاز است؟

0 676

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته کاردانی دامپزشکی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره کاردانی رشته دامپزشکی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته کاردانی دامپزشکی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 1410929762دختردانشگاه سمنان
منطقه 15296012104دختردانشگاه سمنان
منطقه 16955115316پسردانشگاه سمنان
منطقه 17844216980دختردانشگاه سمنان
منطقه 110314021406پسردانشگاه سمنان
منطقه 26187424299دختردانشگاه سمنان
منطقه 27186328044پسردانشگاه سمنان
منطقه 27879330773دختردانشگاه سمنان
منطقه 28545633309پسردانشگاه سمنان
منطقه 28913634665دختردانشگاه سمنان
منطقه 29446236639دختردانشگاه سمنان
منطقه 210771241578پسردانشگاه سمنان
منطقه 211056742655دختردانشگاه سمنان
منطقه 211152043051پسردانشگاه سمنان
منطقه 211178443141دختردانشگاه سمنان
منطقه 213036650116پسردانشگاه سمنان
منطقه 215789160345دختردانشگاه سمنان
منطقه 35364712598پسردانشگاه سمنان
منطقه 37696919536دختردانشگاه سمنان
منطقه 37962620357دختردانشگاه سمنان
منطقه 310173127463پسردانشگاه سمنان
منطقه 310749429365دختردانشگاه سمنان
منطقه 16356714159دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 26430525228دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 27131127837دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 27485529243دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 27659729932پسردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 28418232827دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 29818838032دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 211939346021دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 212142646806دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 212576648421پسردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 36301815331پسردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 311274431080دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 313434138389دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 210662241180پسردانشگاه ایلام
منطقه 310890629838پسردانشگاه ایلام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.