رتبه های قبولی رشته مهندسی نقشه برداری در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,875

رشته مهندسی نقشه برداری یکی از رشته های جذاب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی نقشه برداری  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی نقشه برداری در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی نقشه برداری با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی نقشه برداری در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 133701831دختردانشگاه تهران
منطقه 137512020پسردانشگاه تهران
منطقه 142872277پسردانشگاه تهران
منطقه 157032985دختردانشگاه تهران
منطقه 1111865500دختردانشگاه تهران
منطقه 23502973دختردانشگاه تهران
منطقه 243731249پسردانشگاه تهران
منطقه 248001367پسردانشگاه تهران
منطقه 250871452دختردانشگاه تهران
منطقه 251041456پسردانشگاه تهران
منطقه 254301559پسردانشگاه تهران
منطقه 255821606پسردانشگاه تهران
منطقه 34821325پسردانشگاه تهران
منطقه 36391459دختردانشگاه تهران
منطقه 37450549پسردانشگاه تهران
منطقه 37485552دختردانشگاه تهران
منطقه 37918596پسردانشگاه تهران
منطقه 39081736دختردانشگاه تهران
منطقه 147632521دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 258531692پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 262611798پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 269772011دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 271982070پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 275862218دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران
منطقه 1105495223پسردانشگاه اصفهان
منطقه 282542443پسردانشگاه اصفهان
منطقه 291282711پسردانشگاه اصفهان
منطقه 2123173739دختردانشگاه اصفهان
منطقه 2169145301پسردانشگاه اصفهان
منطقه 3150851484پسردانشگاه اصفهان
منطقه 3168401690پسردانشگاه اصفهان
منطقه 3245312837دختردانشگاه اصفهان
منطقه 1161477634پسردانشگاه تبریز
منطقه 1180148403پسردانشگاه تبریز
منطقه 1190948857پسردانشگاه تبریز
منطقه 1199819199پسردانشگاه تبریز
منطقه 12398410786دختردانشگاه تبریز
منطقه 12636611639پسردانشگاه تبریز
منطقه 12762812090دختردانشگاه تبریز
منطقه 12837812393پسردانشگاه تبریز
منطقه 2206666554پسردانشگاه تبریز
منطقه 2207496582دختردانشگاه تبریز
منطقه 2223257145پسردانشگاه تبریز
منطقه 2255758326پسردانشگاه تبریز
منطقه 3232982626پسردانشگاه تبریز
منطقه 3438046388پسردانشگاه تبریز
منطقه 2283789332دختردانشگاه زنجان
منطقه 2295699765پسردانشگاه زنجان
منطقه 23411511411پسردانشگاه زنجان
منطقه 24140914145دختردانشگاه زنجان
منطقه 24156714213پسردانشگاه زنجان
منطقه 24203414378پسردانشگاه زنجان
منطقه 24349714917پسردانشگاه زنجان
منطقه 24680616192پسردانشگاه زنجان
منطقه 24853016832دختردانشگاه زنجان
منطقه 3363474899پسردانشگاه زنجان
منطقه 25144617942دختردانشگاه بجنورد
منطقه 27413126811پسردانشگاه بجنورد
منطقه 28038529243پسردانشگاه بجنورد
منطقه 28100129494دختردانشگاه بجنورد
منطقه 36388110988پسردانشگاه بجنورد
منطقه 2248238027پسردانشگاه صنعتی اراک
منطقه 23528611841دختردانشگاه صنعتی اراک
منطقه 23753212685پسردانشگاه صنعتی اراک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.