رتبه های قبولی رشته مهندسی خاک در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی خاک چه رتبه ای نیاز است؟

0 331

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی خاک در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی خاک با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی خاک در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 14300010150پسردانشگاه شیراز
منطقه 112481425133دختردانشگاه شیراز
منطقه 211101842849دختردانشگاه شیراز
منطقه 212732348979دختردانشگاه شیراز
منطقه 14701810943دختردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 110052220915پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 210076639029دختردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 311122930610پسردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 314489242161دختردانشگاه تهران محل تحصیل کرج
منطقه 19075819239دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 111915024185دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 27031027469دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 29333336233دختردانشگاه ارومیه
منطقه 215104457840پسردانشگاه ارومیه
منطقه 216267362151دختردانشگاه ارومیه
منطقه 2293719110488پسردانشگاه ارومیه
منطقه 19675120247دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 110390921542دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 112036324376دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 29750137785دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 211352443820دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 211610344785دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 213751152842پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 214081154048دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 112650925441دختردانشگاه تبریز
منطقه 113060626128پسردانشگاه تبریز
منطقه 114546628562دختردانشگاه تبریز
منطقه 210173139389پسردانشگاه تبریز
منطقه 221280380620دختردانشگاه تبریز
منطقه 315718246510پسردانشگاه تبریز
منطقه 215215258224دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 216758163917دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 2268003100883دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 2411778154185دختردانشگاه بوعلی سینا همدان
منطقه 215496859290دختردانشگاه زنجان
منطقه 216168261752دختردانشگاه زنجان
منطقه 2429929160941پسردانشگاه زنجان
منطقه 315504645730دختردانشگاه زنجان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.