رتبه های قبولی رشته مهندسی ایمنی در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی ایمنی چه رتبه ای نیاز است؟

0 369

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی ایمنی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی ایمنی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی ایمنی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 1161317625پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 1188328747پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2108763268پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2144514447پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2154324770پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2162785069دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2163755099پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2174375466دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2177355563پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2178305593پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 3123041100دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 3123581109دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 3157261563پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 3171691742دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 1117045720پسردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
منطقه 1156387402پسردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
منطقه 15626021729پسردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
منطقه 2198496259پسردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
منطقه 24046313808پسردانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران
منطقه 25313318575پسرمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 26696123956پسرمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 26713524018پسرمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 3461126847پسرمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 37069612562دخترمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 37548713726پسرمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 39782419366دخترمرکز آموزش عالی لامرد
منطقه 25450419063پسرمجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين
منطقه 311364223168پسرمجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين
منطقه 312599326093پسرمجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.