رتبه های قبولی رشته بهداشت عمومی در سال 96

برای قبولی در رشته بهداشت عمومی چه رتبه ای نیاز است؟

0 2,244

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته بهداشت عمومی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته بهداشت عمومی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 1224675667دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 23524914130دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 23606714411دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 24170016524دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 3365897847دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 34522410210دختردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1275946820پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 1292147193دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 14534410604دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 24237916775دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 24561018015پسردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3357977631دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3433379672دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 3443729975دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 34681810643دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 34796810987دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 35161012020دختردانشگاه علوم پزشکی شیراز
منطقه 23178712747دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 24708918579دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 24940119462دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 3355417557پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 34631610496دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 34899511277دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 1347698401پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 1381079146دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 24042316038دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 24125916359دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 24417017447دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 24816718991دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3322636695دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3362747760دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3370597960دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3421099331دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3422759376پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 34747010843دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 1400229542دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 24542917938دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 3420719322دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 3434129700دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 34653110561دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 34657310574پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 35071211750پسردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 35121111903دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 35187312091دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منطقه 38262321275دختردانشگاه علوم پزشکی ارومیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.