رتبه های قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 96

برای قبولی در رشته تکنسین پروتزهای دندانی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,015

برای قبولی در رشته تکنسین پروتزهای دندانی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره تکنسین پروتزهای دندانی تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندانی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 285633557دختردانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی
منطقه 382551336پسردانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی
منطقه 3157042819دختردانشگاه علوم پزشکی شهید پزشکی
منطقه 2114194762پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2141355871دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2160636614دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2176557235دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2121355057پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 3175503205پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 1159174121پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2169226922پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2171337022دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2172287062پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2192107824پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 2198488077پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 3200463797پسردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 3235924658دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج
منطقه 3274655553دختردانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.