رتبه های قبولی رشته مهندسی پلیمر در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی پلیمر چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,178

رشته مهندسی پلیمر یکی از رشته های با آینده شغلی خوب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی پلیمر با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی در کنکور کسب کنید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته مهندسی پلیمر در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی پلیمر با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی پلیمر در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 121141196دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 126651464دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 22478672دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 23447959دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 236691033پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 236861039پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 236931043پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 237621058پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 238141072دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 239101099دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 240141134پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 241101166دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 33804239پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 36539470پسردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 37063515دختردانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
منطقه 123481305دختردانشگاه تهران
منطقه 22777759پسردانشگاه تهران
منطقه 23132859پسردانشگاه تهران
منطقه 23176875پسردانشگاه تهران
منطقه 34277283پسردانشگاه تهران
منطقه 35268367پسردانشگاه تهران
منطقه 144302344پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 268171960پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 277462274دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 295902860دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3119751063پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3124221114پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 146492457پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 168653586دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 171043702پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 251231463پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 264821871پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 276382235پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 276452237دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 39633803پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 3125651140دختردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 3128291181پسردانشگاه صنعتی اصفهان
منطقه 1196239051دختردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 1199369181دختردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 1219159955دختردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 12815812301پسردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 2144284438پسردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 2205856524پسردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 2287749478پسردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 3170471722پسردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 3216092363دختردانشگاه صنعتی سهند-تبریز
منطقه 14285917518پسردانشگاه ارومیه
منطقه 14328817642پسردانشگاه ارومیه
منطقه 14529118298پسردانشگاه ارومیه
منطقه 14869219382دختردانشگاه ارومیه
منطقه 2179135618پسردانشگاه ارومیه
منطقه 23404511387پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24155014205دختردانشگاه ارومیه
منطقه 24274914623دختردانشگاه ارومیه
منطقه 24279514640پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24597715863پسردانشگاه ارومیه
منطقه 3401535611دختردانشگاه ارومیه
منطقه 3409485771دختردانشگاه ارومیه
منطقه 1128146236پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2133294071پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2146184504دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2155974836دختردانشگاه صنعتی قم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.