رتبه های قبولی رشته مهندسی نفت در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی نفت چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,292

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی نفت در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی نفت با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی نفت در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 114997پسرصنعتی شریف
منطقه 1992576پسرصنعتی شریف
منطقه 11284729پسرصنعتی شریف
منطقه 11301737پسرصنعتی شریف
منطقه 11396792پسرصنعتی شریف
منطقه 11499849پسرصنعتی شریف
منطقه 11634920پسرصنعتی شریف
منطقه 2407112پسرصنعتی شریف
منطقه 2486139پسرصنعتی شریف
منطقه 21074298پسرصنعتی شریف
منطقه 21241342پسرصنعتی شریف
منطقه 21444397پسرصنعتی شریف
منطقه 21456398پسرصنعتی شریف
منطقه 21495408پسرصنعتی شریف
منطقه 21508410پسرصنعتی شریف
منطقه 21631445پسرصنعتی شریف
منطقه 21779487پسرصنعتی شریف
منطقه 21846503پسرصنعتی شریف
منطقه 32200131پسرصنعتی شریف
منطقه 32307142پسرصنعتی شریف
منطقه 32823181پسرصنعتی شریف
منطقه 1989574پسرفردوسی مشهد
منطقه 279852351پسرفردوسی مشهد
منطقه 286962575پسرفردوسی مشهد
منطقه 2102403064پسرفردوسی مشهد
منطقه 2124103767پسرفردوسی مشهد
منطقه 39671807پسرفردوسی مشهد
منطقه 311361994پسرفردوسی مشهد
منطقه 120081137پسردانشگاه تهران
منطقه 21908515پسردانشگاه تهران
منطقه 21908515پسردانشگاه تهران
منطقه 22011541پسردانشگاه تهران
منطقه 22080559دختردانشگاه تهران
منطقه 33144200پسردانشگاه تهران
منطقه 33431214دختردانشگاه تهران
منطقه 33961257پسردانشگاه تهران
منطقه 123791325پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 22341637پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 22406653دخترصنعتی امیرکبیر
منطقه 22733743پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 22746748پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 22806766پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 23111851پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 33841243پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 34529304پسرصنعتی امیرکبیر
منطقه 154202863پسرصنعت نفت
منطقه 166033451پسرصنعت نفت
منطقه 23279910پسرصنعت نفت
منطقه 245971312پسرصنعت نفت
منطقه 267531943پسرصنعت نفت
منطقه 268171960پسرصنعت نفت
منطقه 271102046پسرصنعت نفت
منطقه 271102046پسرصنعت نفت
منطقه 274412163پسرصنعت نفت
منطقه 278372303پسرصنعت نفت
منطقه 288142607پسرصنعت نفت
منطقه 290022668پسرصنعت نفت
منطقه 291082703پسرصنعت نفت
منطقه 291552719پسرصنعت نفت
منطقه 293502787پسرصنعت نفت
منطقه 294432813پسرصنعت نفت
منطقه 298362936پسرصنعت نفت
منطقه 299602968پسرصنعت نفت
منطقه 2102543071پسرصنعت نفت
منطقه 2103253096پسرصنعت نفت
منطقه 2103353100پسرصنعت نفت
منطقه 2106273176پسرصنعت نفت
منطقه 2107603226پسرصنعت نفت
منطقه 2114723467پسرصنعت نفت
منطقه 2116323537پسرصنعت نفت
منطقه 35424379پسرصنعت نفت
منطقه 36109429پسرصنعت نفت
منطقه 36514468پسرصنعت نفت
منطقه 37650567پسرصنعت نفت
منطقه 37899594پسرصنعت نفت
منطقه 38050604پسرصنعت نفت
منطقه 39857829پسرصنعت نفت
منطقه 310408892پسرصنعت نفت
منطقه 310456900پسرصنعت نفت
منطقه 3118711052پسرصنعت نفت
منطقه 3120911071پسرصنعت نفت
منطقه 140412160دختردانشگاه شیراز
منطقه 269772011پسردانشگاه شیراز
منطقه 272262084پسردانشگاه شیراز
منطقه 278282301دختردانشگاه شیراز
منطقه 280572377پسردانشگاه شیراز
منطقه 282352439پسردانشگاه شیراز
منطقه 290022668پسردانشگاه شیراز
منطقه 290432682پسردانشگاه شیراز
منطقه 2121103681پسردانشگاه شیراز
منطقه 37866591پسردانشگاه شیراز
منطقه 39304759پسردانشگاه شیراز
منطقه 39711812پسردانشگاه شیراز
منطقه 3141021352پسردانشگاه شیراز
منطقه 3144421393پسردانشگاه شیراز
منطقه 3156631554پسردانشگاه شیراز
منطقه 3201042146پسردانشگاه شیراز
منطقه 3220832432دختردانشگاه شیراز
منطقه 157993035پسرصنعتی اصفهان
منطقه 159583117پسرصنعتی اصفهان
منطقه 241471176پسرصنعتی اصفهان
منطقه 247461353پسرصنعتی اصفهان
منطقه 254001553پسرصنعتی اصفهان
منطقه 254621570دخترصنعتی اصفهان
منطقه 255691603پسرصنعتی اصفهان
منطقه 257271656پسرصنعتی اصفهان
منطقه 259351716پسرصنعتی اصفهان
منطقه 262831809دخترصنعتی اصفهان
منطقه 39224751پسرصنعتی اصفهان
منطقه 39278755پسرصنعتی اصفهان
منطقه 39974847پسرصنعتی اصفهان
منطقه 142832274پسرصنعت نفت
منطقه 189054498پسرصنعت نفت
منطقه 262831809پسرصنعت نفت
منطقه 282902452پسرصنعت نفت
منطقه 39240753پسرصنعت نفت
منطقه 162093258پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1120335887پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1122285988پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 1137846629دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 272982115دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2100222989پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2103953123دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2130863988دختردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2142284377پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2179695636پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 2182105720پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 310884945پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 3121411076پسردانشگاه صنعتی سهند
منطقه 12354310606پسرحکیم سبزواری
منطقه 2139684295دخترحکیم سبزواری
منطقه 2171035354دخترحکیم سبزواری
منطقه 2189875972دخترحکیم سبزواری
منطقه 2195056150پسرحکیم سبزواری
منطقه 2206826558پسرحکیم سبزواری
منطقه 2245477925پسرحکیم سبزواری
منطقه 23149210457پسرحکیم سبزواری
منطقه 24237614500پسرحکیم سبزواری
منطقه 3162031611پسرحکیم سبزواری
منطقه 3223872477پسرحکیم سبزواری
منطقه 3230942589پسرحکیم سبزواری
منطقه 3241582774پسرحکیم سبزواری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.