رتبه های قبولی رشته مهندسی شهرسازی در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی شهرسازی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,199

رشته مهندسی شهرسازی یکی از رشته های جذاب برای داوطلبان کنکور سراسری ریاضی و فیزیک است. برای قبولی در رشته مهندسی شهرسازی  با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی داشته باشید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی شهرسازی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی شهرسازی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی شهرسازی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 133891841پسردانشگاه تهران
منطقه 134361857دختردانشگاه تهران
منطقه 136421960پسردانشگاه تهران
منطقه 137432015پسردانشگاه تهران
منطقه 23495971دختردانشگاه تهران
منطقه 23555992دختردانشگاه تهران
منطقه 236651030دختردانشگاه تهران
منطقه 237311049دختردانشگاه تهران
منطقه 34133277دختردانشگاه تهران
منطقه 38845710دختردانشگاه تهران
منطقه 157232997دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 167393518دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 173913835دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 176933965دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 276072223پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 294272808پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3137371303دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 248291378دختردانشگاه خوارزمی تهران
منطقه 257301658دختردانشگاه خوارزمی تهران
منطقه 272542096پسردانشگاه خوارزمی تهران
منطقه 39614800دختردانشگاه خوارزمی تهران
منطقه 277702284دختردانشگاه هنر تهران
منطقه 197674869دختردانشگاه شیراز
منطقه 1106155259پسردانشگاه شیراز
منطقه 1108025336دختردانشگاه شیراز
منطقه 294992830پسردانشگاه شیراز
منطقه 2121103681پسردانشگاه شیراز
منطقه 3260453077پسردانشگاه شیراز
منطقه 24196914356دختردانشگاه ارومیه
منطقه 24225114458پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24307714747پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24391215057پسردانشگاه ارومیه
منطقه 24420715180پسردانشگاه ارومیه
منطقه 3415845896پسردانشگاه ارومیه
منطقه 3426646123پسردانشگاه ارومیه
منطقه 3434976319دختردانشگاه ارومیه
منطقه 1135116524دختردانشگاه یزد
منطقه 1147177040دختردانشگاه یزد
منطقه 1162257667دختردانشگاه یزد
منطقه 2136714192پسردانشگاه یزد
منطقه 2153244738دختردانشگاه یزد
منطقه 2156264848دختردانشگاه یزد
منطقه 2183425768دختردانشگاه یزد
منطقه 25529919368دختردانشگاه یزد
منطقه 3223072467دختردانشگاه یزد
منطقه 3273343297دختردانشگاه یزد
منطقه 3276283349پسردانشگاه یزد
منطقه 3286183519دختردانشگاه یزد
منطقه 3295273684دختردانشگاه یزد
منطقه 12492011109پسردانشگاه سمنان
منطقه 24556815700دختردانشگاه سمنان
منطقه 24695716250دختردانشگاه سمنان
منطقه 3537308586دختردانشگاه سمنان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.