رتبه های قبولی رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 96

برای قبولی در رشته فقه و حقوق اسلامی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,098

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته فقه و حقوق با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته فقه و حقوق اسلامی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 210968042335دختردانشگاه کردستان-سنندج
منطقه 212174146917دختردانشگاه کردستان-سنندج
منطقه 215984261066دختردانشگاه کردستان-سنندج
منطقه 35012711592پسردانشگاه کردستان-سنندج
منطقه 310606828911پسردانشگاه کردستان-سنندج
منطقه 125436145196دختردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 26543325648پسردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 217300965931پسردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 217739767571دختردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 2362777136080دختردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 2402792150909دختردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 3307508104479پسردانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي
منطقه 18955318987دختردانشکده علوم انساني حضرت معصومه قم
منطقه 19333319675دختردانشکده علوم انساني حضرت معصومه قم
منطقه 37229318137دختردانشکده علوم انساني حضرت معصومه قم
منطقه 38209321092دختردانشکده علوم انساني حضرت معصومه قم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.