رتبه های قبولی رشته علوم تغذیه در سال 96

برای قبولی در رشته علوم تغذیه چه رتبه ای نیاز است؟

0 897

رشته علوم تغذیه یکی از رشته های با آینده شغلی خوب برای داوطلبان کنکور سراسری علوم تجربی است. برای قبولی در رشته علوم تغذیه با توجه به ظرفیت محدود بایستی رتبه خوبی در کنکور کسب کنید. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان دانشگاه های برتر رشته علوم تغذیه در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته علوم تغذیه با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته علوم تغذیه در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 1100492729پسردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 1110002963پسردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 1112433011دختردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 286443588دختردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 294343913دختردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 2105454384دختردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 2111474639پسردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 3111591869پسردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 3114681926دختردانشگاه علوم پزشکي شيراز
منطقه 150181460دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 283863481پسردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 285183535دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 285753560دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 291923809دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 293043859پسردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 294343913پسردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 3100491645دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 3117771979دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 3125212127دختردانشگاه شهید بهشتی تهران
منطقه 193172539دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 255652348دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 294463921دختردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 295933984پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 2102164246پسردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
منطقه 174912087دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 182552263پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 299764145دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2109854568دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2113884745پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2119004959پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2119875000دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 2126285243پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3136662353دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3160432892پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3163392963پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3191403571پسردانشگاه علوم پزشکی تبریز
منطقه 3192283590دختردانشگاه علوم پزشکی تبریز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.