رتبه های قبولی رشته فیزیک مهندسی در سال 96

برای قبولی در رشته فیزیک مهندسی چه رتبه ای نیاز است؟

0 2,083

رشته فیزیک مهندسی یکی از رشته های جدید دانشگاهی است که از طریق کنکور سراسری ریاضی دانشجو می‌پذیرد. در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته فیزیک مهندسی در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته فیزیک مهندسی با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته فیزیک مهندسی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبولی
منطقه 130041643پسردانشگاه تهران
منطقه 136391959پسردانشگاه تهران
منطقه 256921648پسردانشگاه تهران
منطقه 258841699پسردانشگاه تهران
منطقه 259671724پسردانشگاه تهران
منطقه 263321827پسردانشگاه تهران
منطقه 39155745دختردانشگاه تهران
منطقه 39906837پسردانشگاه تهران
منطقه 310615914دختردانشگاه تهران
منطقه 1148557101دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 1174808173پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 12576111418پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 12765412095دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 13237013838پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2205856524دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2230767396دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2246857979دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 2269518838دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 3313333986دختردانشگاه صنعتی قم
منطقه 3399995583پسردانشگاه صنعتی قم
منطقه 1157827460پسردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 1162787691دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 1180618424دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 1195059003دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 2163045080دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 2170765346دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 2172845416دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 2182475734دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 2192046041پسردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 3309693921دختردانشگاه بین المللی امام خمینی
منطقه 1206829467دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 1213999757پسردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 2168745286دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 2228087307دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 2255328312پسردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 2256398349پسردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 2268068784دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 24111814046دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 25011117430پسردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 25051917565دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 25870620705دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 25901220835پسردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 25972921119دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 26109821657دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 26225122112دختردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
منطقه 15933322596دختردانشکاه سمنان
منطقه 16679224761دختردانشکاه سمنان
منطقه 17360326767دختردانشکاه سمنان
منطقه 2185015816پسردانشکاه سمنان
منطقه 26707123996پسردانشکاه سمنان
منطقه 28253230095پسردانشکاه سمنان
منطقه 28891732694دختردانشکاه سمنان
منطقه 28932032862پسردانشکاه سمنان
منطقه 210465239136پسردانشکاه سمنان
منطقه 212844148961دختردانشکاه سمنان
منطقه 3528518365پسردانشکاه سمنان
منطقه 37752414256پسردانشکاه سمنان
منطقه 37871114576دختردانشکاه سمنان
منطقه 38113215185پسردانشکاه سمنان
منطقه 2219797034دختردانشگاه کاشان
منطقه 2284599354دختردانشگاه کاشان
منطقه 23379611296دختردانشگاه کاشان
منطقه 1198749156پسردانشگاه تبریز
منطقه 1214729781دختردانشگاه تبریز
منطقه 12260210230دختردانشگاه تبریز
منطقه 12773512124دختردانشگاه تبریز
منطقه 12883312566دختردانشگاه تبریز
منطقه 12991112940دختردانشگاه تبریز
منطقه 13098613349پسردانشگاه تبریز
منطقه 13230413812دختردانشگاه تبریز
منطقه 13399014416دختردانشگاه تبریز
منطقه 14123116964دختردانشگاه تبریز
منطقه 14370717782دختردانشگاه تبریز
منطقه 14869219382دختردانشگاه تبریز
منطقه 15031419891دختردانشگاه تبریز
منطقه 15141720232پسردانشگاه تبریز
منطقه 2253148230دختردانشگاه تبریز
منطقه 23963913498پسردانشگاه تبریز
منطقه 24380415018پسردانشگاه تبریز
منطقه 26749224169پسردانشگاه تبریز
منطقه 3378265175پسردانشگاه تبریز
منطقه 3491077514دختردانشگاه تبریز
منطقه 14882619420دختردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 23974513531پسردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 25187718097دختردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 25295118512پسردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 27176325873پسردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 3274163312دختردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 3305103842دختردانشگاه باهنر کرمان
منطقه 3512017989دختردانشگاه باهنر کرمان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.