رتبه های قبولی رشته دندانپزشکی در سال 96

برای قبولی در رشته دندانپزشکی چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,356

برای قبولی در رشته دندانپزشکی چه رتبه ای نیاز است؟ در زیر رتبه تعدادی از پذیرفته شدگان رشته دندانپزشکی در سال 1396 به تفکیک دانشگاه و سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته دندانپزشکی تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
منطقه 14116دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 18130دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 127299دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1563209دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1620234پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1627238دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1632241دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1714271پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 1942346پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 11042373دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 11070386پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 12874992دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 140511357دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2605304پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2770381پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2874430پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2919454پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2933463پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2973482پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 2979486پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 21132565دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 21289637دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 21410706دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 21487741دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 21574780پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 221951071دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 222321088دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 243072080پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 249292387پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 31083135دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32043293دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32336350پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32621402پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32691416پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32902458پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32952465دخترعلوم پزشکی شیراز
منطقه 32990476پسرعلوم پزشکی شیراز
منطقه 14317پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 110137پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 116256دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1325117دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1397148پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1471170پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1609227دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 1635243دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 26636پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 27038دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 212568پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2250126پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2259131دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2342171پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2424212پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2466236دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2486246پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2535271پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2603303دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2682338دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2698347پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 2732362پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 21217608دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 21305646دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 21692838دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 312712پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 31464187پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 33090495دخترعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 34159693پسرعلوم پزشکی شهید بهشتی
منطقه 110438پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 115553دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 123783دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1353128پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1585218پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1894335پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 141761397پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2719356پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2820404پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2837412پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2902442پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21112553پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21129563پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21184588دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21350674دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21376691دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21400702دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 362366پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 32815440پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 32971470پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 33338547پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 34459758دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 114950دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1286106پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1568211پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1580217پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1652251دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1845316دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1945348پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1969353پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 11176423دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 11208435دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 11254453دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 11862661دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 139171321دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 157861917دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2771382پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2906445پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2913450پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 2953471پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 21549768دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 240021939پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 240331956دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 241041987پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 332238دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 350657پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 3931109پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 31963277دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 31979280پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 32413359دخترعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 33906650پسرعلوم پزشکی اصفهان
منطقه 1288108پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1473171دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1601224پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1756288دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1780296دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1811305پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 11011360دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 11027368دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 11252452دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 142131412پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 153281762دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2317161پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2339168پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2541276پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2767379پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2820404پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 2872429پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 21211603دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 21321657دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 238821873دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 242212040دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 243072080پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 245092173پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 245202182پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 252352517پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 316217پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 366771پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 373478پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 31161146دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 31620215دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 33557587دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 34532773پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 34777820پسرعلوم پزشکی مشهد
منطقه 35517974دخترعلوم پزشکی مشهد
منطقه 1305114پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 1392145پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 1392145دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 1477173پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 1489179پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 1887331دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2320162پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 2374185دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2413205پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 2462232پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 2657321پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 2760376دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2772383دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2795394دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2801398دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2899439دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2909447دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 2982488دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 32171311پسرعلوم پزشکی تهران
منطقه 32806436دخترعلوم پزشکی تهران
منطقه 11097395پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 12401840پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 234761671پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 243722115پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 245762212دخترعلوم پزشکی تبریز
منطقه 34661798پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 34703805پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 361451104پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 361631111پسرعلوم پزشکی تبریز
منطقه 11147413پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 11208435پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 11604566پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 11697601پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 11837652پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 11926684دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 12257790دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 12270794دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 12526885دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 21350674پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 21492744دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 31716232پسرعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 34082678دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 34089680دخترعلوم پزشکی ارومیه
منطقه 244672151دخترعلوم پزشکی اردبیل
منطقه 256122680دخترعلوم پزشکی اردبیل
منطقه 379781524پسرعلوم پزشکی اردبیل
منطقه 396691898پسرعلوم پزشکی اردبیل

 

دندانپزشکی دانشی است که به تشخیص و درمان بیماری‌های دهان و دندان میپردازد و سلامت دهان و دندان را تامین میکند. همچنین بسیاری از بیماریها را میتوان با کمک این علم شناخت و از آن پیشگیری کرد‌. در گذشته اما دندانپزشکی به مفهوم گسترده امروزی نبود و بیشتر به دندانسازی و اعمال ساده همچون کشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعی با روشی ابتدایی پرداخته میشد.

رشته دندانپزشکی در مقطع دکترای عمومی دارای دو دوره ۲ و ۴ ساله است که در دوره ۲ ساله اول دانشجویان واحدهای علوم پایه شامل بیوشیمی، آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی، میکروب شناسی و ایمنی شناسی را می‌گذرانند و پس از اتمام این دوره وارد دوره ۴ ساله تخصصی میشوند و واحدهای اختصاصی همچون ارتودنسی، اندودنتیکس، پروتز های ثابت و متحرک فک و صورت، پریودنتولوژی، جراحی فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دهان و فک را می‌گذرانند. بینش هنری و دستهایی ماهر از ویژگی هاییست که یک دندانپزشک عمومی باید داشته باشد چرا که برای تراشیدن یا ردیف ساختن دندان و اعمالی این چنین نیاز به نگاهی هنری و کارشناسانه است، همچنین برای کارهای ظریف دندانپزشکی همچون بازسازی دندان دستهایی توانمند لازم است تا بتوان به خوبی از پس آن بر آمد.

فارغ التحصیلان دندانپزشکی در سالهای اخیر موقعیت های شغلی محدود تری نسبت به گذشته پیش رو داشتند از آن جهت که بهداشت نقش پررنگی در جامعه امروزی پیدا کرده و دلیل دیگر آن که رشد پزشکان و دندانپزشکان نسبت به رشد جمعیت افزایش بسزایی داشته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.