رتبه های قبولی رشته مهندسی عمران در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی عمران چه رتبه ای نیاز است؟

0 566

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی عمران در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی عمران با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی عمران در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 1312193پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1340210پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1356220پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1431261پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1445267پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1450271پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1451272پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1454274پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1463281پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1466283پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1521313پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1561335پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1576344پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1588349پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1611365پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1674401پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 221058پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2400109پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2424119پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2434122پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2441127پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2442128پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2571164پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2621174دختردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2662190پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 2702202پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 369531پسردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 34357294دختردانشگاه صنعتي شريف
منطقه 1867496پسردانشگاه تهران
منطقه 1995578پسردانشگاه تهران
منطقه 1998579پسردانشگاه تهران
منطقه 11034597دختردانشگاه تهران
منطقه 11113636پسردانشگاه تهران
منطقه 11231700پسردانشگاه تهران
منطقه 11236702پسردانشگاه تهران
منطقه 11238704پسردانشگاه تهران
منطقه 11359770پسردانشگاه تهران
منطقه 11405797پسردانشگاه تهران
منطقه 226975پسردانشگاه تهران
منطقه 2977272پسردانشگاه تهران
منطقه 21028286دختردانشگاه تهران
منطقه 21059292پسردانشگاه تهران
منطقه 21136319پسردانشگاه تهران
منطقه 21180332پسردانشگاه تهران
منطقه 21192333پسردانشگاه تهران
منطقه 21201335پسردانشگاه تهران
منطقه 21229340پسردانشگاه تهران
منطقه 21330366پسردانشگاه تهران
منطقه 21405386پسردانشگاه تهران
منطقه 21597435پسردانشگاه تهران
منطقه 21627444پسردانشگاه تهران
منطقه 21652453پسردانشگاه تهران
منطقه 21667456پسردانشگاه تهران
منطقه 21854505دختردانشگاه تهران
منطقه 21870507پسردانشگاه تهران
منطقه 3103348پسردانشگاه تهران
منطقه 3129772پسردانشگاه تهران
منطقه 33311209پسردانشگاه تهران
منطقه 34319288پسردانشگاه تهران
منطقه 1624375دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 127101489دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 132271756پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 141332197پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 144532357دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 152262759پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 1140276734پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 1160937604دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 23176875پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 236081013پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 238521085پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 240301138پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 241261170دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 241681183پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 242031192دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 243941256پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 247741360پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 248151371دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 248211374پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 249181405پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 251711473پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 252911512پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 254301559پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 255511599پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 258531692دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 259451718پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 262961814پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 264271854دختردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 264381859پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 264871873پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 34283285پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 36296449پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 37379540پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 3120181065پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 3131701231پسردانشگاه صنعتي اصفهان
منطقه 11451822پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 11463830پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 11468833دختردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 11569885پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 11773995پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 118611050پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 118781060پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 119661115پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 21440395پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 21582432پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 21913517پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 22001538پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 22300628پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 22410654پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 3117359پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 35569392پسردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران
منطقه 36216441دختردانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.