رتبه های قبولی رشته مهندسی هوافضا در سال 96

برای قبولی در رشته مهندسی هوافضا چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,342

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته مهندسی هوافضا در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. این رشته یکی از رشته های پرطرفدار برای داوطلبانی است که در کنکور سراسری ریاضی ثبت نام کرده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته مهندسی هوافضا با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته مهندسی هوافضا در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه قبول شده
دوره
منطقه 1268165پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 1448269پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 1634378پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 11039601پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 11118638پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 11341761پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2458131پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2536152پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2720208پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2779227پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2843249پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 2885255پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21062293پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21108309پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21116313دختردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21243343پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21294358پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21326365پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21474400پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21489404دختردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 21537419پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 3122965پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 31933109پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 32522160پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 32589163پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 32751172پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 33276207پسردانشگاه صنعتي شريفروزانه
منطقه 11471835دختردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 121261203پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 121341208پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 122271252پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 122761268پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 123571310پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 124441354پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 124441354دختردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 126201443پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 126581461پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 21972531دختردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 22049553پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 22264617پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 22300628پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 22794762دختردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 22907793پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 33961257پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 34110275پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 34706317پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 35268367پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرروزانه
منطقه 127901530دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 141332197پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 22966813پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 23374934پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 236691033پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 236911041پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 238911094پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 239161103پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 241101166پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 241401174دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 243571243دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 244461270دختردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 36661482پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 37547558پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 37732575پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 38119612پسردانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيروزانه
منطقه 153472826پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 160763179دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 186024356دختردانشگاه فردوسي مشهدنوبت دوم
منطقه 188954494پسردانشگاه فردوسي مشهدنوبت دوم
منطقه 247631356دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 248721393پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 250441443پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 263061819پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 3121941083دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 153472826پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 160763179دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 186024356دختردانشگاه فردوسي مشهدنوبت دوم
منطقه 188954494پسردانشگاه فردوسي مشهدنوبت دوم
منطقه 247631356دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 248721393پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 250441443پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 263061819پسردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 3121941083دختردانشگاه فردوسي مشهدروزانه
منطقه 2189735968پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرپردیس خودگردان
منطقه 2245047909پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرپردیس خودگردان
منطقه 2290639591پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرپردیس خودگردان
منطقه 23051010118پسردانشگاه صنعتي اميرکبيرپردیس خودگردان
منطقه 12696911867پسرمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهراروزانه
منطقه 2240777739پسرمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهراروزانه
منطقه 2240907744پسرمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهراروزانه
منطقه 23543211892دخترمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرانوبت دوم
منطقه 24071313901پسرمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرانوبت دوم
منطقه 3245472840دخترمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهراروزانه
منطقه 3273963308پسرمرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهراروزانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.