رتبه های قبولی رشته حسابداری در سال 96

برای قبولی در رشته حسابداری چه رتبه ای نیاز است؟

0 1,073

در زیر رتبه و دانشگاه قبولی تعدادی از پذیرفته شدگان رشته حسابداری در سال 1396 به تفکیک سهمیه در منطقه آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره درباره رشته حسابداری با ما تماس بگیرید.

رتبه قبولی رشته حسابداری در سال 1396

سهمیه در منطقه
رتبه کشوری
رتبه در سهمیه
جنسیت
دانشگاه
منطقه 19150دختردانشگاه تهران
منطقه 1359164پسردانشگاه تهران
منطقه 1371171دختردانشگاه تهران
منطقه 2693214پسردانشگاه تهران
منطقه 11268490پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 21067352دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 21401465پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 21408470پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 21454482دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 31544254پسردانشگاه صنعت نفت
منطقه 31772306دختردانشگاه صنعت نفت
منطقه 2957314دختردانشگاه یزد
منطقه 22770907دختردانشگاه یزد
منطقه 238091235دختردانشگاه یزد
منطقه 238151237دختردانشگاه یزد
منطقه 249451558دختردانشگاه یزد
منطقه 267642141پسردانشگاه یزد
منطقه 275842394دختردانشگاه یزد
منطقه 388132460دختردانشگاه یزد
منطقه 21060349دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 32991611دختردانشگاه شهید بهشتی
منطقه 11900693دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 11945709پسردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 12101763دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 21123373دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 22091681پسردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 22133694دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 22638862دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 233021072دختردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 33934894پسردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 364961684پسردانشگاه علامه طباطبایی
منطقه 11217476پسردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 12246816دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 150341604دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 163331941دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 170022092دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 235401149دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 2110793558دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 351831276دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 353641328دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 3120413596دختردانشگاه فردوسی مشهد
منطقه 11682634پسردانشگاه اصفهان
منطقه 12819977دختردانشگاه اصفهان
منطقه 12832981دختردانشگاه اصفهان
منطقه 140391329دختردانشگاه اصفهان
منطقه 147341527دختردانشگاه اصفهان
منطقه 150291602دختردانشگاه اصفهان
منطقه 164641974دختردانشگاه اصفهان
منطقه 181882363دختردانشگاه اصفهان
منطقه 187842505دختردانشگاه اصفهان
منطقه 23039989دختردانشگاه اصفهان
منطقه 239751273دختردانشگاه اصفهان
منطقه 247281494دختردانشگاه اصفهان
منطقه 258461848دختردانشگاه اصفهان
منطقه 264882049دختردانشگاه اصفهان
منطقه 368101791دختردانشگاه اصفهان
منطقه 12054748دختردانشگاه الزهرا تهران
منطقه 22544831دختردانشگاه الزهرا تهران
منطقه 234861132دختردانشگاه الزهرا تهران
منطقه 31893345دختردانشگاه الزهرا تهران
منطقه 386582407دختردانشگاه الزهرا تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.