rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

معرفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی لرستان در اوایل دهه ۶۰، به عنوان مدرسه عالی پرستاری خرم آباد تنها به ارائه رشته پرستاری در مقطع کاردانی می­ پرداخت.

اما از سال ۱۳۶۶، با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، پرستاری به دانشکده پرستاری ارتقا یافت.

از سال ۱۳۷۰، دانشکده پزشکی شروع  به پذیرش در رشته پزشکی نمود و از سال ۱۳۷۲ به صورت رسمی دانشکده پزشکی راه ­اندازی شد.

از سال ۱۳۹۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان اقدام به پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری های داخلی نموده است.

دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

دانشگاه علوم پزشکی لرستان به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه سلامت مشغول فعالیت می باشد و معاونت­های بهداشتی، درمان، غذا و دارو، آموزشی، دانشجویی و فرهنگی، تحقیقات و فناوری و توسعه مدیریت و منابع نیز هر کدام به امور مرتبط به حوزه خود می پردازند.

تعداد چهارده بیمارستان با ۱۴۴۰ تخت فعال در سطح استان تحت پوشش این دانشگاه می ­باشد که از میان آن­ها، بیمارستان شهدای عشایر، شهید مدنی، خیریه عسلی و اعصاب و روان به عنوان مراکز آموزشی درمانی مشغول فعالیت هستند.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تحت پوشش داشتن پنجاه و دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی شهری و جاده ای، یازده شبکه بهداشت و درمان در سطح استان، ششصد و سی وشش خانه بهداشت فعال، هفتاد و سه مرکز بهداشتی درمانی شهری فعال، هفتاد و پنج مرکز بهداشتی درمانی روستایی فعال، چهل و دو پایگاه بهداشتی فعال و یازده مرکز مشاوره به مردم استان ارائه خدمت می نماید.

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت