rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

راهنمای کامل رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

معرفی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

خطوط راه اهن به عنوان یکی از انواع حمل و نقل شهری و بین شهری همواره مورد استفاده بشر بوده است و امروزه با پیشرفت و توسعه این بخش و ورود قطارهایی که از نیروی برق استفاده می کنند به عنوان یک راه حمل ونقل مناسب که به محیط زیست و پاکیزگی آن کمک می کند، مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

اما طراحی سازه های ریلی و شناسایی بهترین نقاط برای احداث آن نیازمند متخصصانی است که نسبت به این امر مهم آگاهی کافی داشته باشد.

از این رو، مهندسی خط و سازه های ریلی با مطالعه در زمینه طراحی‌ هندسی‌ مسیر و زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و سازه‌های‌ فنی‌ گوناگون‌ مانند پل‌، تونل‌، دیوار و ترانشه‌ به این نیاز پاسخ خواهد داد.

باوجود نقاط مشترک این رشته با رشته مهندسی عمران به دلیل نوع کار مهندسان خط و سازههای ریلی تفاوت های بارزی در این دو رشته مشاهده می گردد.

برای مثال، از سویی، اطلاعات‌ مربوط به هیدرولوژی‌، هیدرولیک‌ و سازه‌های‌ آبی از جمله مسائلی است که به یک مهندس عمران آموزش داده می شود، ‌در حالی‌ که‌ یک‌ مهندس‌ خط‌ و سازه‌های ریلی نیازی‌ به‌ این‌ اطلاعات‌ ندارد.

از سویی دیگر، در رشته مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه‌ ناوگان‌ و مسیر حرکت‌ دروسی‌ تعبیه گردیده است که در مهندسی عمران لزوم آن احساس نمی گردد.

همچنین‌ مهندسان خط و سازه های ریلی باید در زمینه‌ زیرسازی‌ و روسازی‌ راه‌آهن‌ و ابنیه‌ فنی‌ این‌ مسیر مطالعه کنند و از اطلاعات کافی برخوردار باشند، چرا که‌ ابنیه‌ فنی‌ که‌ در خطوط‌ راه‌آهن‌ به‌ کار می‌رود، تحت‌ تأثیر نیروهای‌ دینامیکی‌ قرار می‌گیرند در حالی‌ که‌ سازه‌های‌ متداول‌، رفتاری‌ غیر از این‌ دارند.

توانایی های لازم رشته مهندسی خط و سازه های ریلی

افرادی که علاقه مند به تحصیل در این رشته می باشند باید از ویژگی های سخت کوشی و جدیت برخوردار بوده و آمادگی کار در هر شرایطی‌ را داشته‌ باشد.

از آنجایی که کار اصلی‌ یک‌ مهندس‌ خط‌ و ابنیه‌ در بیابان‌، دشت‌، کویر و کوهستان‌ است‌ از این رو،فردی‌ که‌ وارد این‌ رشته‌ می‌شود، باید به‌ کارهای‌ اجرایی‌ علاقه‌مند باشد.

موقعیت شغلی رشته مهندسی خط و سازه های ریلی در ایران

یک مهندس خط و سازه‌های ریلی مانند مهندس ماشین‌های ریلی می تواند در بازار کار مشغول فعالیت شود.

اما نکته ای که موجب امتیاز این رشته نسبت به دیگر رشته ها می گردد، این مسئله است که یک مهندس خط و سازه های ریلی می تواند علاوه بر صنعت راه آهن در بازار کار مهندسان عمران نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و به فعالیت بپردازد.

برای قبولی در رشته مهندسی خط و سازه های ریلی چه رتبه ای نیاز است؟

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت