rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

راهنمای کامل رشته ریاضی

معرفی رشته ریاضی

کمتر کسی است که به ضرورت ریاضی در زندگی روزمره انسان آگاهی نداشته باشد و به اهمیت آن پی نبرده باشد.

مفاهیمی همچون طول، مساحت، حجم، اشکال هندسی و هزاران مسائل دیگر به علم ریاضی پیوند خورده است.

درحقیقت، علم ریاضی در زندگی انسان ها چه به صورتی ساده که در زندگی عامیانه مردم کاربرد دارد و چه به صورتی پیچیده که در علوم و تکنولوژی های انسانی دیده می شود، نقش مهمی ایفا می کند.

علم ریاضی در تمام علوم حضور داشته و هرچه که شغل یک فرد تخصصی‌تر می شود نیاز به دانش ریاضی بیشتر احساس می گردد.

اگر یک مهندس الکترونیک را در نظر بگیرید، این مهندس در کار خود از روش آنالیز تابعی و فرآیندهای تصادفی استفاده می‌کند تا به اهداف خود برسد و یا مطالب پیشرفته آماری مانند سری‌های زمانی، به عنوان ابزار کار در برنامه‌ریزی پروژه‌های اقتصادی کاربرد فراوانی دارد.

از این رو، علم ریاضی و متخصصانی که از توانایی آموزش و تولید آن برخوردار باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دانش ریاضی به عنوان یک دانش پایه و اساسی در پیشرفت تمامی علوم نقش مهمی بر عهده دارد و حائز اهمیت و توجه می‌باشد.

معرفی رشته ریاضی به عنوان مادر علم کار مشکلی است.

چرا که در عین اینکه تصور می شود، توضیح واضحات است اما پیچیدگی هایی نیز دارد که برای ذهن انسان قابل درک نیست.

از آنجایی که رشته ریاضی یک علم تجریدی و عملی است، تعریفی که از آن ارائه می گردد باید از جامعیت کافی برخوردار باشد تا همه ابعاد آن را در برگیرد.

همچنان که در گذشته ریاضیات‌ به صورت ابزاری جهت مسّاحی‌ زمین‌، دریانوردی‌ و ساختن‌ بناهای‌ بزرگ‌ به‌ کار می‌رفت‌. امروزه‌ نیز این علم ریاضی در شاخه محض و کاربردی آموزش داده می شود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

رشته ریاضی

ریاضیات‌ کاربردی

شاخه‌ای از ریاضی است که در علوم و تکنولوژی مختلف کاربرد داشته و بتوان از آن به صورت عملی استفاده کرد.‌ اقتصاد، کامپیوتر، فیزیک‌، آمار و احتمال‌ از جمله علومی است که ریاضیات در آنها کاربرد اساسی دارد.

ریاضیات‌ محض‌

در این شاخه از ریاضی، به نظریه پردازی توجه کرده و به صورت محض به ریاضی نگریسته می شود. اما امروزه با توجه به درهم آمیخته شدن این دو گرایش،تفکیک و جدایی آنها از هم کار دشواری است چرا که برای مثال امکان دارد بعد از طرح یک تئوری زمانی که وارد مراحل کاربردی خود می گردد دچار مشکل شود و جهت اصلاح آن بار دیگر به مرحله تئوری برگردد. بنابراین، تعامل و ارتباط‌ دوجانبه‌ای‌ بین‌ ریاضی‌ کاربردی‌ و محض‌ وجود دارد.

توانایی‌های‌ لازم برای تحصیل در رشته ریاضی

از آنجایی که رشته ریاضی نیازمند دقت و صرف وقت فراوان برای حل مسائل مختلف می باشد،دانشجوی این رشته باید از ویژگی هایی همچون صبر، حوصله و پشتکار برخوردار بوده و به مباحث نظری علاقه مند باشد.

دانشجویان این رشته باید در درس ریاضی دوران متوسطه نیز موفق بوده باشند تا بتوانند در دانشگاه در این رشته موفق گردند.

آمادگی‌ ذهنی جهت جذب‌ ایده‌های‌ جدید و درک الگوها و حل مسائل‌ غیرمتعارف‌ از دیگر پیش شرطهای موفقیت در این رشته می باشد.

موقعیت‌ شغلی‌ رشته ریاضی در ایران

انکار ناپذیر بودن کاربرد ریاضی‌ در علوم‌ موجب گردیده است، مهارت و توانایی در این درس موجب پیشرفت فرد در حیطه علمی خود گردد.

تمام علوم چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم در انجام طرحها و پیشرفت خود به علم ریاضی نیازمند هستند.

برای‌ مثال‌ مبحث‌ آنالیز تابعی‌ در مکانیک‌ کوانتومی‌، معادله “لاپ‌ لاسی‌”، نظریه‌ احتمال‌ و نظریه‌ گروه‌ها در جامعه شناسی، نقش‌ بسیار مهمی‌ ایفا می‌کند.

در حقیقت، ریاضی‌ به عنوان زیرساخت تمام علوم در تمام صنایع نیز کاربرد داشته و موجب گردیده است در تمام مراکز صنعتی‌ و تحقیقاتی‌ دنیا، ریاضیدان‌ها در کنار مهندسان‌ و دانشمندان‌ سایر علوم‌، نقش آفرینی کنند.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که راه توسعه را در پیش گرفته است، از این رو، جهت موفقیت در این مسیر، نیازمند پیشرفت در صنایع و تکنولوژی های نوین می باشد که به حضور ریاضیدانان در این عرصه ضرورت می بخشد.

یک دانش آموخته ریاضی می تواند در زمینه های مختلف صنعتی مشغول فعالیت شود و همچنین در بازار کار خصوصی نیز خود به تدریس و پژوهش نیز بپردازد.این رشته در دو مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد.

برای قبولی در رشته ریاضی چه رتبه ای نیاز است؟

  • مشاهده رتبه قبول شدگان رشته ریاضی در سال ۹۶
طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت