rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

شرایط سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانشگاه علمی کاربردی ۹۸-۹۹

شرایط سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانشگاه علمی کاربردی 98-99

دانشگاه جامع علمی ­کاربردی یکی از دانشگاه های نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و هدف اصلی این دانشگاه ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی­ کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی‌ارشد اقدام می‌کند.

شرایط سهمیه رزمندگان و ایثارگران برای داوطلبان کاردانی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی می توانند براساس شرایط خود که در بندهای زیر آمده است متقاضی این سهمیه شوند:

سهمیه رزمندگان:

۱). رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصرههای چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی بـه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ  1359/6/31 لغایت  1367/6/31 حداقل شش (۶) ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهایی قـرار گیـرد و در صـورت تائید نهایی توسط ارگانهای ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

تذکر مهم داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سازمان بسیج مستضعفین و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.
تذکر مهم کد پیگیری ۱۲رقمی ایثارگری داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان وزارت جهاد کشاورزی، عبارت است از: کد ملی خود رزمنده+۵۵

۲). آن دسته از کارکنان کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علاوه بر میزان موظفی، که از تاریخ  1359/6/31 تا  ۱۳۶۷/۶/۳۱حـداقل ۶ ماه پیوسته و یا  ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات بهصورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشته اند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهـای مسلح، ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران < آجـا >، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح < ودجـا > نیروی انتظـامی جمهـوری اسلامی ایران < ناجـا > ) میتوانند از مزایای این قانون استفاده نمایند. این قبیل افراد میتوانند ابتدا به سازمانهـای تابعـه مراجعـه و فـرم مخصـوص اسـتفاده از سـهمیه رزمندگان در آزمون مربوط را تکمیل و کد پیگیری  12 رقمی دریافت نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید نهایی قرار گیرد. این قبیل داوطلبان لازم است بند مربوط به سهمیه خود را در تقاضانامه ثبتنامی علامتگذاری و نسبت به درج کد  12رقمی پیگیـری در محل مربوط اقدام نمایند و در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش می گردند.

سهمیه ایثارگران:

“جانبازان  %۲۵ و بالاتر و همسر و فرزندان آنان”،  “جانبازان زیر  %25 و همسر و فرزندان آنان”، “آزادگان و همسر و فرزندان آنان”، “همسـر و فرزنـدان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” و همچنین “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر” برای استفاده از سهمیه ایثارگران بایستی نسبت بـه تکمیـل بنـد مربوط در تقاضانامه ثبتنامی اقدام نمایند و نیازی به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در این آزمون در سهمیه ایثارگران گزینش می گردند.

سهمیه ایثارگران  %25 ظرفیت

بیست و پنج درصد  (25%) ظرفیت هر کدرشته محل به “همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر”، “آزادگان و همسر و فرزندان آنان ” ، “جانبازان  %25 و بالاتر و همسر و فرزندان آنان” اختصاص دارد.

سهمیه ایثارگران %۵ ظرفیت

پنج درصد (%۵) ظرفیت هر کدرشته محل نیز به “جانبازان زیر  %25و همسر و فرزندان آنان” و “همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه” اختصاص دارد.

نکته: طبق تبصره بند الف ماده  ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی کـه سـهمیه  ۲۵ درصـدی ایثـارگران توسط داوطلبان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه  ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصـیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.

بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت  ۲۵درصدی و یا  ۵درصدی) %۷۰ نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان  %۷۵ نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.

سهمیه خانواده شهدا

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهید) برای استفاده از سهمیه مزبور بایستی نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبتنامی اقـدام نمایند و نیازی به مراجعه به سایت اینترنتی ایثار ندارند و در این آزمون در صورت تأیید نهایی توسط بنیاد شهید و امـور ایثـارگران، در سـهمیه خـانواده شـهدا گـزینش می گردند.

مشاوران گروه مشاوره بهگام آماده اند تا ثبت نام بدون کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی، و ثبت نام کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی را برای داوطلبان  بصورت حضوری و یا تلفنی انجام دهند.

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت