rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

معرفی دانشگاه علوم پزشکی مراغه

در سال ۱۳۶۹، بر اساس مصوبه سی و هفتمین نشست شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی مراغه تأسیس شد.

با پذیرش ۳۰ نفر دانشجوی رشته کارشناسی پیوسته پرستاری فعالیت خود را آغاز کرد.

از سال ۱۳۸۵ استقلال مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی مراغه تصویب شد. در سال ۱۳۸۹،  بودجه مستقل برای این دانشکده منظور گردید و با نه رشته و متجاوز از ۵۵۰ نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.

یک دانشکده پرستاری و مامایی، دو بیمارستان و یک بیمارستان در حال ساخت، چهارده مرکز بهداشتی درمانی، سه پایگاه بهداشتی، هفتادو دو خانه بهداشت، یک آموزشکده بهورزی، یک باب آزمایشگاه تشخیص طبی و سه  پایگاه اورژانس  ۱۱۵، زیرمجموعه این دانشگاه می­باشد.

دانشکده ها و رشته ها:

دانشگاه علوم پزشکی مراغه شامل یک دانشکده با عنوان دانشکده پرستاری می باشد که رشته های پرستاری، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی و اطاق عمل در مقطع کارشناسی و فوریت­های پزشکی، بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری­ها در مقطع کاردانی در این دانشکده تدریس می­ گردد.

مراکز آموزشی و درمان:
  • بیمارستان شهید بهشتی
  • بیمارستان امیرالمومنین
  • بیمارستان بوعلی سینا

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت