rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

معرفی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در سال ۱۳۷۲ این دانشگاه  با رشته­ هایی همچون پزشکی، پرستاری، مامایی و کاردانی علوم پزشکی تأسیس و در بیمارستان بوعلی آغاز به کار کرد. همزمان با تأسیس دانشکده پزشکی، دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

در سال ۱۳۷۵ همزمان با انتقال این دانشگاه به ساختمان اصلی خود، آموزشکده پیراپزشکی نیز به مجموعه این دانشگاه اضافه گردید. سه سال بعد آموزشکده بهداشت که به دانشکده پزشکی و پیراپزشکی وابسته بود به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه داد.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از سال ۱۳۷۴، در رشته های پرستاری، مامایی، رادیولوژی، هوشبری واتاق عمل دوره ­­های شبانه را به دوره­ های روزانه اضافه کرد.

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت