rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

راهنمای کامل رشته مهندسی برق

راهنمای کامل رشته مهندسی برق

معرفی رشته مهندسی برق

توماس ادیسون با ایجاد اولین کارخانه و شبکه توزیع برق برای منازل و اماکن خصوصی، شالوده توسعه بزرگ صنعت را بنا نهاد.

امروزه در صنایع مختلف نیروی برق شرط اصلی کار می باشد. اهمیت ویژه ی نیروی برق می تواند اهمیت فعالیت‌های مهندسی برق را روشن سازد. در حقیقت، فعالیت مهندسان برق به تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر مربوط است. البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.

برای مثال، برای صحبت از طریق تلفن به دستگاهی به نام میکروفون نیاز داریم. این دستگاه باید در مرحله اول صحبت‌های ما را به سیگنال‌های الکتریکی تبدیل کند و در مرحله بعد این سیگنال در خطوط تلفن منتقل شود. این تنها بخشی از ماجرا است و در طرف دیگر، گیرنده نیز به دستگاهی نیاز دارد تا این دستگاه بتواند سیگنال‌های رسیده را به سیگنال‌های صوتی تبدیل کند و او بتواند صدای ما را بشنود.

منابع کنکور رشته مهندسی برق

گرایش های رشته مهندسی برق

رشته مهندسی برق در مقطع‌ کارشناسی‌ در چهار گرایش‌ الکترونیک‌، مخابرات‌، کنترل‌ و قدرت‌ دانشجو می پذیرد.

گرایش‌ الکترونیک‌

گرایش‌ الکترونیک‌ به‌ عنوان یکی از گرایش های مهندسی برق خود به دو بخش قسمت می شود.
‌ بخش میکروالکترونیک‌ این بخش به علم‌ مواد، فیزیک‌ الکترونیک‌، طراحی‌ و ساخت‌ قطعات‌ از ساده‌ترین‌ تا پیچیده‌ترین‌ آنها ارتباط دارد و دانشجویان در این زمینه به مطالعه و کسب دانش می پردازند.

بخش مدار و سیستم‌، هدف‌ این بخش تربیت متخصصانی است که از عهده طراحی‌ و ساخت‌ سیستم‌ها و تجهیزات‌ الکترونیکی‌ با استفاده‌ از قطعات‌ ساخته‌ شده‌ توسط‌ متخصصان‌ میکروالکترونیک‌ برآیند. برای مثال،اگر یک رادیو را در نظر بگیرید، این رادیو که نمونه‌ای از کنار هم قرار دادن قطعات مختلف الکترونیکی برای دریافت موج ارسال شده از سوی فرستنده به گیرنده است برای کار به عنوان یک سیستم فرستنده و گیرنده، به قطعات الکترونیکی و سیستم‌های متشکل از قطعات الکترونیکی نیاز دارد. سیستم پمپ مصنوعی تأمین کننده ضربان قلب، سیستم رله و حفاظت در یک نیروگاه برق و یا سیستم هدایت اتوماتیک یک هواپیما از جمله قطعاتی است که مهندسان برق می توانند به صنعت ارائه نمایند.

گرایش‌ مخابرات‌

مهندسی برق در گرایش مخابرات نیز خود دارای دو گرایش میدان و سیستم می باشد. دانشجویان‌ در گرایش میدان در حیطه میدان‌های‌ مغناطیسی‌، امواج‌، ماکروویو، آنتن‌ و … آموزش می بینند. این متخصصان می توانند بر اساس تخصص و مهارت خود مناسب‌ترین‌ وسیله‌ را برای‌ انتقال‌ موجی‌ از نقطه‌ای‌ به‌ نقطه‌ دیگر بیابند.

برای مثال، جهت انتقال سیگنال از یک دستگاه تلویزیونی به گیرندگان تلویزیون ابتدا باید این سیگنالها از طریق آنتن‌های خاص به صورت امواج منتشر شود و در طرف گیرنده نیز آنتن‌های خانگی باید بتوانند این امواج را از فضا دریافت کنند تا از طریق دستگاه تلویزیون این امواج به امواج صوت و تصویر تبدیل شود. تماشای ساده یک برنامه تلویزیونی به کار مهندسان مخابرات گرایش میدان مر بوط می شود، چرا که این انتقال و ارسال در حیطه این گرایش قرار دارد.
تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر، کار مهندسان مخابرات گرایش سیستم می باشد.

برای مثال، اگر سیستم تلویزیونی را در نظر بگیرید، جهت انتقال سیگنالی از اتاق تولید به آنتن، به دستگاه فرستنده احتیاج داریم. این دستگاه به صورتی طراحی شده است که می تواند سیگنال تولید شده در آن محیط را به صورتی در‌آورد که به وسیله آنتن‌های فرستنده قابل ارسال باشد.

از سوی دیگر، دستگاه تلویزیون یا رادیو نیز باید در منزل های ما وجود داشته باشد و این دستگاه ها از طریق انواع سیستم‌های مخابراتی، سینگال‌های دریافتی از آنتن را تبدیل به سینگال صوت و تصویر می‌کند.

افزون بر آن، مهندسان مخابرات گرایش سیستم، به طراحی‌ فیلترهای‌ مختلفی‌ می پردازند و این فیلترها می‌توانند امواج‌ مزاحم‌ شامل‌ نویز‌ یا پارازیت‌ را از امواج‌ اصلی‌ تشخیص‌ دهند و آنها را حذف‌ کنند‌ و تنها امواج‌ اصلی‌ را از آنتن‌ دریافت‌ نمایند.

گرایش‌ کنترل‌

یکی دیگر از گرایش های مهندسی برق، گرایش کنترل می باشد. دانشجویان این رشته در زمینه ی کنترل‌ خروجی‌های‌ یک‌ سیستم‌ بر مبنای‌ ورودی‌های‌ آن‌ و با توجه‌ به‌ شرایط‌ ویژه‌ و نکات‌ مورد نظر طراحی‌ آن‌ سیستم‌ آموزش دیده و متخصص می شوند.

اگرچه گرایش کنترل یکی از گرایش های مهندسی برق می باشد، اما کنترل‌ افزون بر مهندسی‌ برق‌، در شاخه‌های‌ دیگری‌ از علوم‌ مهندسی‌ و حتی‌ علوم‌ انسانی‌ کاربرد دارد. برای مثال، یک مهندس برق گرایش کنترل می تواند در یک کارخانه نورد مشغول به فعالیت شود. چرا که در کارخانه نورد جهت تغییر شکل دادن قطعات آهنی، به دو قطعه اصلی نورد نیاز است و این قطعات که توسط موتورهای الکتریکی چرخانده می‌شوند، باید دارای چرخش یکسانی باشند و کنترل این یکسانی وظیفه متخصصان برق است.

این متخصصان با طراحی یک مدار الکتریکی می توانند به این کار بپردازند. از این رو، مهندسی‌ کنترل‌، به طراحی‌ سیستم هایی می پردازد که‌ بتوانند عملکرد یک‌ دستگاه‌ را در حد مطلوب‌ حفظ‌ کنند. یکی‌ دیگر از فعالیت‌های‌ مهندسی‌ کنترل‌، خودکار کردن‌ یا اتوماتیک‌ کردن‌ خط‌ تولید می باشد.

گرایش‌ قدرت‌

گرایش‌ قدرت به تربیت متخصصانی می پردازد که بتوانند در زمینه تولید برق‌ در نیروگاه‌ها، انتقال‌ برق‌ از طریق‌ خطوط‌ انتقال‌ و توزیع‌ آن‌ در شبکه‌های‌ شهری‌ و در نهایت‌ توزیع‌ آن‌ برای‌ مصارف‌ خانگی‌ و کارخانجات‌ آموزش ببینند و در آینده مشغول فعالیت شوند. درواقع، مهندسان قدرت، باید در زمینه روش‌های‌ مختلف‌ تولید برق‌، خطوط‌ انتقال‌ نیرو و سیستم‌های‌ توزیع از تسلط کافی برخوردار باشند. این‌ رشته‌ به شاخه‌های تولید با انواع‌ نیروگاه‌های‌ آبی‌، گازی‌، ماشین‌های‌ الکتریکی‌، سیکل‌ ترکیبی‌ و غیره قسمت می شود.

مهندسان برق قدرت، در بخش‌ انتقال‌ و توزیع‌ نیز به مطالعه روش‌های‌ مختلف‌ انتقال‌ برق‌ از جمله کابل‌های‌ هوایی‌ و زیرزمینی‌ می پردازند.

توانایی‌های‌ لازم‌ برای تحصیل در رشته مهندسی برق

همانطور که می دانید رشته ی مهندسی برق در زیرشاخه ی رشته ریاضی و فیزیک قرار می گیرد و از این رو، باید بدانیم که این رشته به تسلط کافی در درس ریاضی و فیزیک نیاز دارد. افزون بر تسلط دانشجویان در درس ریاضی و فیزیک، یک دانشجوی‌ برق‌ باید از ویژگی هایی همچون تحلیلگری و خلاقیت برخوردار باشد.

تمایل به کار با وسایل برقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که مشاهده می کنیم برخی دانشجویان این رشته اگرچه در ریاضی و فیزیک از تسلط بالایی برخوردار هستند، اما در کارهای عملی توانایی کمی دارند و به همین دلیل نمی توانند در کار خود موفق باشند.

موقعیت‌ شغلی‌ رشته مهندسی برق در ایران‌

اگرچه شاید بسیاری از دانش آموختگان مهندسی برق نسبت به بازار کار در این رشته ناراضی می باشند، اما در واقعیت مشاهده می کنیم با توجه به رشد و گسترش صنایع در کشور، جایگاه شغلی مهندسان برق از وضعیت خوبی برخوردار است.

اما متأسفانه برخی از دانش آموختگان تصور می کنند تنها باید در تهران مشغول فعالیت شوند. همچنین، بسیاری تنها دریافت مدرک در یک رشته را کافی می دانند، در صورتی که از تخصص کافی در این رشته برخوردار نیستند.

در نهایت، می توان گفت کارشناسان‌ و متخصصان‌ انرژی‌کشور، بر این باور هستند امروزه متخصصان برق و قدرت از جایگاه خوبی در صنعت برخوردار هستند.

چرا که جهان کنونی به انرژی نیاز داشته و با نرخ‌ رشد انرژی‌ الکتریکی‌ در کشور،حدود ۱۵۰۰ مگاوات‌ باید به‌ ظرفیت‌ تولید کشور افزوده‌ شود و این کار نیازمند نیروگاه‌های‌ جدید می باشد.

یک مهندس کنترل می تواند در بخش های مختلف صنعت مشغول شود. در حقیقت، هرجا که صنایعی مثل‌ کارخانه‌ سیمان‌، خودروسازی‌، ذوب‌ آهن‌ و … وجود داشته‌ باشد، مهندسان کنترل نیز حضورشان ضرورت دارد. همچنین، وزارتخانه‌های‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع‌، دفاع‌ و سازمان‌های‌ مختلف‌ خصوصی‌ و دولتی‌ نیز از جمله حیطه هایی است که یک مهندس‌ مخابرات‌ یا الکترونیک‌ می‌تواند در آن مشغول به کار شود.

برای قبولی در رشته مهندسی برق چه رتبه ای نیاز است؟

مشاوران مجرب مرکز مشاوره تحصیلی بهگام با مشاوره و برنامه ریزی، تدریس خصوصی و برگزاری کلاس های آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی، راه دشوار رسیدن به دانشگاه را برای دواطلبان آسان می کنند. برای ارتباط تلفنی با مشاوران و کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت