rotate

گوشی خود را به حالت عمودی برگردانید

راهنمای کامل رشته فیزیک

معرفی رشته فیزیک

کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، زمینه آشنایی بشر با علم فیزیک دانسته می شود.

در آن زمان که انسان به کمک این قانون علمی توانست چرخ بسازد و شکارش را حمل کند نمیدانست که روزی این قوانین به قدری گسترده خواهند شد که انسان بتواند با کمک آن طبیعت را به تسخیر خود درآورد و تمدن انسانی شگرفی را رقم بزند.

این کاربرد وسیع فیزیک و قوانین آن در زندگی انسان موجب گردید این علم در آموزش عالی نیز تدریس شود.

رشته فیزیک شامل آموزش‌ فیزیک‌ دبیرستانی‌ به‌ اضافه‌ فیزیک‌ قرن‌ بیستم می باشد.درحقیقت، فیزیک دوران کارشناسی تنها به عمیقتر کردن مفاهیم فیزیک می پردازد و برخورد با مسائل‌ فیزیکی‌ را آموزش‌ می‌دهد.

گرایش‌ های رشته فیزیک

رشته‌ فیزیک در دوره‌ کارشناسی‌ دارای‌ ۵ گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی‌، هسته‌ای‌، حالت‌ جامد، هواشناسی‌ و اختر فیزیک می باشد.

به دلیل محدود بودن تعداد واحدهای‌ تخصصی‌ هریک‌ از این‌ گرایش‌ها در دوره‌ کارشناسی‌ موجب گردیده است این گرایش ها باهم تفاوت اندکی داشته باشند.این رشته در دو مقطع دکترای پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد.

گرایش‌ اتمی‌ ـ مولکولی

نقل‌ و انتقال‌ الکترون‌های‌ اطراف‌ هسته و خواص آنها از جمله موضوعاتی است که در گرایش اتمی-مولکولی به آن پرداخته می شود.

درحقیقت، در فیزیک‌ اتمی‌ به جای توجه به مواد تشکیل دهنده ی هسته، به آن به عنوان یک مرکز با بار مثبت شناخته می شود و به جلب‌ الکترون‌های‌ اطراف‌ هسته‌ توجه می‌شود.

گرایش‌ فیزیک‌ حالت‌ جامد

گرایش‌ حالت‌ جامد به‌ بررسی و شناخت سیستم‌های‌ بس‌ ذره‌ای‌ مخصوصاً جامدات‌ می پردازد.

در این‌ گرایش‌، ابتدایی ترین کاری بررسی‌ بلورهای‌ جامدات‌ و خواص‌ اپتیکی‌، مکانیکی‌، الکتریکی‌ و صوتی‌ امواجی‌ است‌ که‌ در آن‌ منتشر می‌شود.

پدیده‌های‌ مختلفی‌ مثل‌ ابر رسانایی‌، نیمه‌رسانایی‌ یا پخش‌ و انتقال‌ گرما نتیجه این بررسی می باشد.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ حالت‌ جامد:
فیزیک‌ حالت‌ جامد، فیزیک‌ لایه‌های‌ نازک‌، فیزیک‌ قطعات‌ نیمه‌رسانا ، ابررسانایی‌ و کاربرد آن‌، بلورشناسی‌، الکترونیک‌ ، رشد بلور و تکنولوژی‌ نیمه‌رساناها است.

گرایش‌ هواشناسی‌

در گرایش‌ هواشناسی‌،دانشجویان درباره‌ انواع‌ پدیده‌های‌ جوی‌ و برخورد علمی‌ با آنها اطلاعاتی کسب میکنند و از طریق مطالعه‌ دینامیک‌ وضعیت‌ هوا، درخصوص چگونگی تغییر هوا و پارامترهای لازم آن به اظهارنظر علمی می پردازند.
دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ هواشناسی :
هواشناسی‌ سینوپتیکی‌ ، هواشناسی‌ دینامیکی‌ ، هواشناسی‌ فیزیکی‌ ، آمار در هواشناسی‌.

گرایش‌ اختر فیزیک

نجوم‌ رصدی‌، اخترشناسی‌ و کیهان‌شناسی‌ سه بخش اصلی این گرایش می باشد.

نجوم‌ جنبه‌ مشاهداتی‌ دارد و به رصد پدیده‌های‌ مختلف‌ نجومی‌، عکسبرداری، ثبت آن و بررسی طیفهای آن میپردازد.اما اخترشناسی‌ به جنبه‌ نظری‌ توجه دارد و وضعیت‌ ستارگان‌ بررسی‌ می‌شود.مراحل مختلف زیست یک ستاره و اتفاقات آن در این گرایش مطالعه می گردد.

کیهان‌شناسی‌ نیز به‌ صورت‌ کلاسیک‌ به‌ چگونگی‌ ایجاد جهان‌ و تشکیل‌ ساختارهای‌ کهکشانی‌ مانند خوشه‌ها و ابر خوشه‌ها می‌پردازد.

درس‌های‌ رشته‌ فیزیک در دوره کارشناسی

دروس‌ مشترک‌ بین‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ فیزیک‌

ریاضی‌ عمومی‌، معادلات‌ دیفرانسیل‌، فیزیک‌ پایه‌، شیمی‌ عمومی‌، مبانی‌ کامپیوتر و برنامه‌سازی‌، فیزیک‌ جدید، مکانیک‌ تحلیلی‌، ترمودینامیک‌ و مکانیک‌ آماری‌، ریاضی‌ فیزیک‌، الکترومغناطیس‌، مکانیک‌ کوانتومی‌، اپتیک‌.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ اتمی ‌ـ مولکولی

اپتیک‌ کاربردی‌، اسپکتروسکپی‌، روش‌های‌ تجربی‌ در فیزیک‌ اتمی‌، کاربردهای‌ لیزر، تکنیک‌ خلاء .

گرایش‌ فیزیک‌ هسته‌ای‌

هسته‌، موضوع مورد مطالعه‌ در فیزیک هسته ای میباشد و دانشمندان و متخصصان به بررسی هسته و نیروهای حاکم بر آن و درصد انرژی آزاد شده در زمان واکنش‌های‌ انجام‌ شده‌ می پردازند.

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ هسته‌ای

فیزیک‌ هسته‌ای‌ ، فیزیک‌ راکتور ، آشکار سازها و سیستم‌ها، اندازه‌گیری‌ هسته‌ای‌، شتاب‌دهنده‌های‌ ذرات‌، رادیوایزوتوپ‌ و کاربرد آن‌، شیمی‌ هسته‌ای‌، حفاظت‌ در برابر پرتوها.

توانایی‌های‌ لازم برای تحصیل در رشته فیزیک

رشته‌های‌ مهندسی‌ با اتفاقات‌ علمی‌ سر و کار دارند و به مطالعه آن می پردازند، اما علوم پایه و رشته هایی که در زیر شاخه آن قرار دارند، همچون فیزیک به مطالعه پیش آمدهای علمی می پردازند.

یافتن‌ دلایل‌ و چرایی‌ هر پدیده‌ یا اتفاق‌ از مسائل پیشروی این رشته علمی می باشد. دانشجویانی می توانند در این رشته موفق شوند که مستعد، باهوش‌ و کنجکاو بوده و از پشتکار بالایی برخوردار باشند.

از آنجایی که فیزیک بدون ریاضی معنایی ندارد بنابراین دانشجویان این رشته باید در ریاضیات از توانایی بالایی برخوردار باشند.

موقعیت‌ شغلی‌ رشته فیزیک در ایران‌

دانشجویان توانمند در فیزیک می توانند در سازمان هایی مانند صداوسیما، برنامه‌ و بودجه‌، مخابرات‌ و حیطه‌های مختلف صنایع مشغول به کار شوند.

دانشجویان‌ همچنین‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در حد کارشناسی‌ میی توانند در نیروگاه‌های‌ هسته‌ای‌، مراکز تولید قطعات‌ غیرهادی‌ و سلول‌های‌ خورشیدی‌، صنایع‌ تولید و نگهداری‌ لیزر در صنعت‌، مراکز پزشکی‌ و نظامی‌ و سازمان‌ انرژی‌ اتمی‌ فعالیت‌ کنند.

برای قبولی در رشته فیزیک چه رتبه ای نیاز است؟

  • مشاهده رتبه قبول شدگان رشته فیزیک در سال۹۶
طراحی و توسعه توسط محمد سلیمانپور | mohammad soleimanpour
تمام حقوق سایت